Seniorbo Struer

Seniorbofællesskabet på Østergade 29, Struer

Struer Kommune har i et partnerskab med Lejerbo og Realdania besluttet at udvikle et nyt seniorbofællesskab i Danske Banks gamle domicil på Østergade 29.

Her skal et nyt seniorbofællesskab bestående af ca. 20 boliger med fællesarealer ud mod gågaden være frontløber for fremtidige projekter, hvor man aktiverer funktionstømte bygninger, så de igen kommer til at bidrage med liv til byen, etableres.

Målet er at fremme byliv og fællesskaber for seniorer og samtidig sætte et bæredygtigt aftryk. En del af boligerne i Østergade 29 forventes at være til at betale med en folkepension.

Seniorbofællesskabet opføres som almene lejeboliger og er forbeholdt aldersgruppen over 50 år uden hjemmeboende børn.

Boligerne opføres i forskellige størrelser fordelt på bygningens 3 etager med fokus på fællesskab, tryghed, bæredygtighed og tilgængelighed. 

I bygningens stueplan ligger de primære fællesarealer, hvor beboerne i hverdagen kan mødes om fælles samvær og aktiviteter. Nærheden og åbenheden til gågaden og mod havnen er med til at skabe nyt liv og trække byens borgere til.

INFO OG INSPIRATION

Hvis du vil vide mere, så klik på nedenstående links og se små relevante film

Præsentation af Seniorbo Struer

Bæredygtighed i dagligdagen

Fællesskabet som boform

Disponeringen af huset

Luk alle
Åben alle

Hvis du har lyst til at flytte i seniorbofællesskab og komme i betragtning som kommende beboer i Seniorbo Struer, så klik på 'start' og udfyld interesselisten.

Interesselisten er lukket for tilmelding.

Vi har brug for dine gode idéer. Vi ønsker gode idéer til:

- Fællesskabet og byen

- Fællesskabet og udeliv

- Fællesskabet og indeliv

- Bæredygtighed


Send dine idéer til mail: seniorbostruer@pluskontoret.dk                                                           
eller aflever dem i postkassen ved banneret på bygningen Østergade 29.

Hent fortrykt svarark