Botilbud til mennesker med handicap

Luk alle
Åben alle

Fjordbo er Struer Kommunes botilbud til voksne med vidtgående fysisk og psykisk funktionshæmmede i svær grad. Beboerne er udadreagerende i deres adfærd og tidligt udviklingshæmmede med behov for en særlig tilrettelagt støtte. De har væsentlige psykiske begrænsninger, adfærdsmæssige problemer og et vedvarende og stort dagligt behov for pædagogisk støtte.

Botilbuddet ligger tæt på strand og skov på Jegindø i Limfjorden. Beboernes dagligdag er præget af fysisk aktivitet som f.eks. udeliv, gå- og cykelture, overnatning i shelters, ligesom hverdagsopgaver som madlavning, kløvning af træ og vedligeholdelse af udearealer varetages i samarbejde mellem beboere og personale.

Fjordbo danner rammen om et botilbud for seks beboere. Huset er i tre etager med lejligheder fordelt på i de to øverste etager. 1. etage rummer foruden tre lejligheder også fælles køkken og stue. Der er en have med en dejlig træterrasse med udsigt over haven, et værkstedsskur, stor græsplæne, udekøkken, terrasser og frugttræer.

Gå til Fjordbos hjemmeside

Ung ved Fjorden er et botræningstilbud med syv pladser til unge udviklingshæmmede i alderen 17 til 25 år, som er i gang med en STU-uddannelse eller anden form for beskæftigelse.

De unge skal have kompetencerne til at bo i et kollegiemiljø, hvor gensidige støtte de unge imellem er en overvejende del af konceptet. Det er et mål, at de unge via et trygt nærmiljø med hverdagens udfordringer udvikler konkrete færdigheder, der gør, at de kan leve et selvstændigt liv og så vidt muligt deltage aktivt i samfundet.

Opholdet i ungdomsmiljøet sigter mod, at de unge bliver afklaret i forhold til de fremtidige ønsker og muligheder i voksenlivet med hensyn til bolig, beskæftigelse og fritid.

Ung ved Fjorden ligger på stueplan i Bjerggade 52. Det er et kollegielignende botilbud, som består af syv værelser med eget toilet og bad. Værelserne ligger omkring fællesarealer, som består af et stort køkken-alrum med en mindre stue, vaskerum og udendørs terrasse.

Ung ved Fjorden ligger i samme bygninger som Midtbyens Botilbud, som er et af Struer Kommunes tilbud, hvor der er døgndækning. Det vil sige, at der er personale på arbejde hele døgnet rundt, og personalet kan kontaktes ved behov for støtte og hjælp.

Gå til Ung ved fjordens hjemmeside

Midtbyens botilbud henvender sig til voksne udviklingshæmmede med behov for hjælp og kompensation på alle funktionsområder, kendetegnet ved et vedvarende og stort dagligt behov for pædagogisk støtte, pleje, og omsorg. 

Beboerne lever et aktivt liv, hvor den enkelte støttes og opmuntres til at deltage i forskellige fritidsaktiviteter. Der er blandt andet mulighed for ridning, bowling, folkedans og svømning.

Derudover er der også flere fælles og spontane aktiviteter, f.eks. gå- og cykelture, gymnastik, sanseaktiviteter, dans, kreative/musiske aktiviteter samt udflugter.

Botilbuddet er beliggende i centrum af Struer by.

Botilbuddet har plads til 17 beboere, samt en aflastningsplads fordelt med seks boliger i hvert afsnit. Botilbuddet er opdelt i tre boenheder, målrettet en specifik personkreds i hvert afsnit. Hvert boafsnit indeholder fælles køkken og fælles stue. Beboerne har eget værelse med toilet og bad.

Besøg Midtbyens botilbuds hjemmeside

Fønixgården er  for voksne udviklingshæmmede med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med behov for døgnstøtte til alle livets forhold. De har brug for at blive stimuleret, udfordret og støttet på en måde, der passer til den enkeltes funktionsniveau og personlighed, for eksempel i forhold til kommunikation, venskaber, uddannelse, arbejde, fritid, seksualitet m.m.

Beboerne lever et aktivt hverdagsliv med udgangspunkt i den enkelte beboers særlige og aktuelle behov. Beboerne har et individuelt ugeprogram med praktiske, sociale, kreative og behandlingsmæssige tilbud såvel som motion og bevægelse.

Det kan være gymnastik, gåture/udflugter, musik, ridning, sanseaktiviteter og svømning.

Beboerne har flere fælles aktiviteter, hvor for eksempel sansegårdhaven og bålhuset inddrages, eller det kan være en koncert i den store festsal.

Fønixgården ligger på Fjordvejen i Bremdal – tæt på naturen og med kun 800 m til Limfjorden.

Fønixgården er opført pr. 1. februar 2007 som 24 2-rums handicapboliger. De 24 boliger er beliggende i en firkant rundt om en stor sanse-gårdhave med lysthus, sandkasse, gynge og masser af flotte planter og træer.Udenom Fønixgården er der plantet frugtlund, lavet legeplads og bålplads.

Den enkelte bolig har eget tekøkken integreret i stuen, soveværelse og et stort badeværelse. Der er udgang direkte til en lille terrasse ved hver lejlighed. Der er tre fælles leve-/bogrupper og administrativt område med kontorer, personale-vagtstue og møderum. Der er fælles vaskeri, aktivitetsrum og baderum med massagebænk og spabad.

Besøg Fønixgårdens hjemmeside

Boligfællesskabet Voldgade

Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Vi er et døgntilbud, der henvender sig til udviklingshæmmede voksne fra 18 år og opefter med varig og betydelig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Beboerne har alle et stort dagligt behov for pædagogisk støtte, pleje og omsorg. Der kan være borgere, som udover udviklingshæmning har hjerneskade, autismespektrumforstyrrelse (ASF) og /eller psykiatriske diagnoser.

Medindflydelse for at opnå det meningsfulde liv.

I Boligfællesskabet Voldgade 67 arbejder vi med, at sikre beboerne størst mulig grad af indflydelse på eget liv, ved blandt andet at lytte respektfuldt og inddrage beboerne og deres pårørende i beslutninger, som vedrører deres dagligdag, for at opnå det meningsfulde liv.

Vi ønsker at beboerne bliver så selvhjulpne som det er muligt i forhold til deres funktionsnedsættelse. De lærer at være en del af et fællesskab og de indgår i sociale sammenhænge, hvor de kan føle sig værdsat og dermed blive stærkere og motiveret til at udvikle nye færdigheder og dermed udvikles et liv med mere livskvalitet.

Vi tager udgangspunkt i beboernes ressourcer, drømme og potentialer. De beboere som kan selv-skal selv og de, der ikke kan, skal hjælpes til bedre at kunne.

Det kan, og gør vi ved at arbejder ud fra Struer Kommunes 5 værdier som er:

Nærhed: Den nære relation mellem borgere og personale, er det, som gør forskellen, når man som menneske skal udvikle sig og få mod på at blive herre i eget hus.

Gennemsigtighed: Høj grad af medinddragelse og højt informationsniveau skaber et trygt og åbenlyst fundament for borgerne.

Ordentlighed: Den anerkendende tilgang til vores borgere skaber ramme for ligeværdighed og ordentlighed i relationen.

Tolerance: Al ting tager tid, og vi er alle unikke, og derfor har vi høj grad af tolerance.

Fleksibilitet: Med fleksibilitet i hverdagen kan vi sammensætte lige netop det tilbud, den enkelte har behov for.

 

De ansatte i Boligfællesskabet Voldgade 67.

Personalet i Boligfællesskabet Voldgade 67 består af forskellige faggrupper for bedst muligt at kunne favne beboernes behov. 

Faggrupperne er:

  • Socialpædagoger
  • Ergoterapeuter
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Omsorgsmedhjælpere/plejehjemsassistenter 
  • Kontorassistenter
  • Pedel/altmuligmand

Vores personale er sammensat med fokus på både de faglige og personlige ressourcer og værdier. Vi vægter især arbejdet i teams og med kontaktpædagogordningen højt.

Vi er en del af Handicap, Social og Psykiatri i Struer kommune. 

 

Kontakt information.

Leder

Charlotte Germundsson

Tlf: 96848904/ 61760601

e-mail: chge@struer.dk

Har du spørgsmål, så kontakt

Bo- og dagtilbud Handicap

Tlf: 96 84 84 10