Livsmestring og læringsforløb

Er du over 18 år og har du barrierer i form af fysisk, psykisk eller social nedsat funktion, så kan Struer Kommune tilbyde at støtte dig gennem forbyggende indsatser, hvor vi sammen spotter vejen til forandring.  Formålet er at støtte dig til at leve et aktivt og indholdsrigt liv, og hvor målet kan være selvforsørgelse hel eller delvis.

Støtten ydes efter en individuel og konkret vurdering af dit funktionsniveau. Der tages udgangspunkt i det, du efterspørger, dine drømme og dine behov og ikke din historik, eller hvad andre mener, du har behov for.

Hvis du ikke tidligere har modtaget støtte, så vil du typisk starte med en afklarende samtale, hvor vi sammen med dig ser på dine udfordringer og dine mestringsevner. Det er også her, vi bliver afklaret på, hvilke forløb der kan hjælpe dig.

Du vil få størst muligt ansvar og indflydelse under forløbet, og tilrettelæggelse af støtten foregår i tæt dialog og mellem dig og en professionel vejleder.

De forebyggende indsatser kan både være individuelle forløb og gruppeforløb. En indsats forudsætter en henvisning fra myndighed i Handicap, Social og Psykiatri.

Individuelle- og gruppeforløb

Luk alle
Åben alle

Du lærer at forstå, hvordan dine tanker fungerer og bliver bevidst om, at du har alternativer til de tanke- og handlemønstre, der er påvirker den mentale trivsel i en dårlig retning.

Du får hjælp til økonomi, e-Boks, struktur, ansøgninger, budget, mm

Du lærer om ensomhed, socialt samspil, sociale spilleregler og indsigt i egne reaktioner ud fra et kognitivt perspektiv.

Du lærer simple redskaber til bedre at forstå, hvad der sker i og omkring dig selv, så du bedre kan håndtere sin tilværelse.

Du får indsigt i egen livsstil, og hvilken indflydelse denne eventuelt kan have på livet. Du får mulighed for at ændre på vaner og negative mønstre.

NADA hjælper dig til, at skabe ro og bevidst nærvær.

Forløbet har en kropslig tilgang og tager udgangspunkt i, at du har behov for at skabe ro i dit nervesystem og blive klargjort til det at indgå i en forandringsproces.

Du får indsigt i, hvad en spiseforstyrrelse er, og hvordan du via mindfulness kan blive klogere på din egen spise forstyrrelse og tilegne dig redskaber til andre og nye strategier.

Som en del af den eksisterende tobaksforebyggende indsats i Struer Kommune, kan du få hjælp til rygestop eller reducering af dit rygeforbrug fra en rygestopvejleder.

Rygestopvejlederen kan træffes i kommunens åbningstid.

Kontakt tfl.:23 35 73 24 V/Marianne Sig, msi@struer.dk

Har du spørgsmål, så kontakt