Livsmestring og læringsforløb

Er du over 18 år og har du barrierer i form af fysisk, psykisk eller social nedsat funktion, så kan Struer Kommune tilbyde at støtte dig gennem forbyggende indsatser, hvor vi sammen finder vejen til forandring.  Formålet er at støtte dig til at leve et aktivt og indholdsrigt liv, og hvor målet kan være selvforsørgelse hel eller delvis.

Støtten ydes efter en individuel og konkret vurdering af dit funktionsniveau. Der tages udgangspunkt i det, du efterspørger, dine drømme og dine behov og ikke din historik, eller hvad andre mener, du har behov for.

Hvis du ikke tidligere har modtaget støtte, vil du typisk blive inviteret ind i vores Sociale Vejledning, hvor vi sammen med dig og en jobcentermedarbejder, ser på dine udfordringer og mestringsevner – sammen ser vi på dine ønsker og behov. Det er også her vi bliver afklaret på, om vi kan tilbyde dig et forløb eller om andet skal afprøves eller afsluttes inden.

Du vil få størst muligt ansvar og indflydelse under forløbet, og tilrettelæggelse af støtten foregår i tæt dialog og mellem dig og en professionel vejleder.

De forebyggende indsatser kan både være individuelle forløb og gruppeforløb. De vil blive vurderet af fagpersoner om du er kandidat til gruppeforløb eller individuelt forløb.

 

Individuelle forløb

Luk alle
Åben alle

Du lærer at mestre dine negative tanker, grublerier og følelser via den metakognitive metode.

Du får viden om autisme, så du bedre kan forstå dig selv og omgivelserne.

Du støttes kortvarigt til at få en bedre struktur omkring din økonomi, E-Boks, ansøgninger, budget mm.

Frem for at have fokus på at ændre eller reducere ubehag, vil du i ACT lære teknikker til at acceptere det ubehag du alligevel ikke kan ændre. Du vil få øje på egne værdier og ønsket indhold i livet.

Du støttes kortvarigt i hjemmet, hvor der arbejdes med kontinuitet og struktur i livet. Støtte til at tage handling og træffe valg ud fra egne ressourcer. Formålet er, at få træning i at varetage egen bolig og sundhed, både fysisk, psykisk og socialt.

Tidsbegrænset samtaleforløb, hvor du støttes i at forstå livet via tydeliggørelse og forståelse af dine tanker og adfærdsmønster, herunder nye og mere hensigtsmæssige strategier.

Gruppeforløb

Luk alle
Åben alle

Du lærer at mestre dine negative tanker, grublerier og følelser gennem den metakognitive metode. Forløbet består af delvis oplæg, hjemmeopgaver og træning i Meta-strategier.

 

NADA består af fem akupunkturpunkter i begge ører med små tynde nåle. Du sidder med nålene i 45 minutter i rolige omgivelser mens der lyttes til en opmærksomhedsøvelse. NADA bidrager til en større ro og hjælper på vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst mm.

Du får viden om autisme, så du bedre kan forstå dig selv og omgivelserne. Ved at være en del af en gruppe møder du andre, der kender til at leve med autisme. Via undervisning og nye strategier, opstår der en forståelse for autisme som du kan bruge videre i livet.

Du lærer via ACT metoden at accepterne og leve et mere værdibaseret liv. Du bliver bevidst om de strategier du bruger i dagligdagen som ikke altid er hensigtsmæssige og bliver præsenteret for nye mere hensigtsmæssige strategier. Forløbet vil bestå af delvis oplæg og opgaver.

Har du spørgsmål, så kontakt