Indsatser til psykisk sårbare

Hvis du har psykiske udfordringer, har vi forskellige indsatser målrettet dig. Det kan være rådgivning, støtte og vejledning. Sammen tager vi udgangspunkt i dig for at finde dine ressourcer og styrke disse. Med udgangspunkt i din individuelle udfordring afklarer vi sammen behov for grad og type af indsats.

Luk alle
Åben alle

Psykiatrien i Nordvest er et samarbejde mellem Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner samt Regionspsykiatrien Vest.

Alle tilbud i Psykiatrien i Nordvest er målrettet borgere med psykisk sygdom, psykisk sårbarhed eller i en psykisk krise bosat i Holstebro, Lemvig eller Struer Kommune. Der er også tilbud til pårørende.

De kommunale, ambulante døgnpladser er et tilbud til dig, som er over 18 år med psykisk sårbarhed/psykisk sygdom, som på grund af en forværring i den psykiatriske problemstilling har behov for et midlertidigt ophold i op til 4 døgn.

Der er ikke adgang på pladserne til borgere, som:

 • er i akut selvmordsrisiko
 • har voldsom adfærd
 • har svær mani
 • er aktivt misbrug

Du skal kunne indgå aktivt i forløbet og være overvejende selvhjulpen.

Formål med dit ophold:

 • At sætte ind med en tidlig indsats ved at tilbyde et midlertidigt ophold tæt på dit hjem.
 • At sikre stabilisering samt ro og tryghed.
 • At tilbyde støttende samtaler med medarbejdere med psykiatrisk erfaring.
 • At tilbyde dig omsorg og hjælp til struktur.
 • At foretage observation og vurdering af din psykiske tilstand.
 • At tilbyde pårørendesamtaler/samarbejde
 • At til byde hjælp til opsøgning og samarbejde med andre offentlige instanser og netværk.

Læs mere om Psykiatrien i Nordvest

Henvendelse om en ambulant døgnplads sker fra fagprofessionelle, som oplever en uhensigtsmæssig ændring i din håndtering af hverdagslivet og/eller en forværring i den psykiatriske problemstilling.

Henvendelsen kan ske telefonisk mellem kl. 8.00-22.00 alle ugens dage. Når der er lavet aftale om et ophold på en ambulant døgnplads, kan du møde op den aftalte dag mellem kl. 9.00 og 20.00 alle hverdage samt lørdage, søndage og helligdage.

Når du møder op, tildeles du dit værelse, og du får de nødvendige praktiske informationer om opholdet – herunder hvornår første samtale med en medarbejder vil finde sted.

Du skal:

 • Medbringe egen medicin
 • Betale for frokost og aftensmad – eller medbringe mad

Det er ikke tilladt at ryge i Center for Sundhed, hvor Psykiatrien i Nordvest ligger. Al rygning foregår udenfor på afmærkede områder.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre former for rusmidler under opholdet på de ambulante døgnpladser.

I tilknytning til de ambulante døgnpladser der oprettet en kommunal akuttelefon. Du kan ringe anonymt alle ugens 7 dage til akuttelefonen på tlf. 2093 6488. Telefonen er åben fra kl. 07.00-22.00. Fra kl. 22.00-07.00 er der en telefonsvarer, hvor du kan indtale dit tlf. nr. og evt. fortælle lidt om, hvorfor du ringer. Vi ringer tilbage senest ml. kl. 07.00-10.00 næste dag.

Læs mere om Det Sociale Akuttilbud

Læs mere om Psykiatrien i Nordvest

Det Sociale Akuttilbud er en hotline til dig over 18 år, der oplever en akut krise som angst, selvmordstanker, depression, selvskadende adfærd eller psykose og har behov for kortvarig støtte i form af krisehjælp fra en professionel medarbejder.

Vi hjælper dig, uanset om du har en sindslidelse, som du har levet med i kortere eller længere tid, og du er i en livskrise eller i en anden akut krise. Det er din oplevelse af din situation, som er i centrum.

Det kan være, at du:

 • føler at livet er svært at håndtere og har et akut behov for nogen at snakke med eller være sammen med.
 • lige har været udsat for en hændelse, som har rystet dig, og du har brug for at få talt med nogen for at få tankerne på plads igen.
 • har kontakt til psykiatrien, men mangler redskaber, frem for indlæggelse, til at kunne håndtere at være i eget hjem i den akutte psykiske krise.
 • er pårørende eller samarbejdspartner og vil kontakte Det Sociale Akuttilbud med spørgsmål eller andet.

Tilbuddet gælder også dig, der er pårørende eller samarbejdspartner.

Du kan ringe anonymt alle ugens 7 dage på tlf. 20 93 64 88.

Telefonen er åben fra kl. 07.00-22.00.

Vi ringer tilbage senest ml. kl. 07.00-10.00 næste dag.

Læs mere om Det Sociale Akuttilbud

Som pårørende til en borger med psykisk sygdom kan du møde mange udfordringer i hverdagen og opleve, at situationer og relationen skal håndteres på nye måder.

Du kan som pårørende måske føle dig tabt og ensom i det offentlige psykiatriske system og opleve det som en kamp at forholde dig til tavshedspligt og manglende inddragelse som pårørende.

Er du pårørende til en borger med psykisk sygdom, som er bosat i Struer Kommune, kan du få vejledning og støtte af socialpsykiatriens pårørendekonsulent.

Café TROIA er et tilbud til mennesker med psykisk sårbarhed og stedet, hvor psykisk syge/sårbare mennesker mødes i et trygt og livgivende miljø.

Cafe TROIA er et ikke visiteret tilbud, du møder blot op i åbningstiden.

Her er mulighed for at købe kaffe, the, sodavand og middagsmad i Enggårdens café i tilknytning til Café TROIA.

Er du over 18 år, og har du fået stillet diagnosen spiseforstyrrelse, eller har du symptomer på sygdommen, kan du få kontakte Handicap, Social og Psykiatri for at høre om mulighederne for et forløb hos os.

Du vil først blive tilbudt en afklarende samtale med en medarbejder, og sammen finder I ud af, om der er forløb, som er relevant for dig.

Der kan være tale om:

 • Individuelle støttende samtaler og vejledning
 • Gruppeforløb og undervisning
 • Støtte til samtaler med eller sparring med pårørende

I Handicap, Social og Psykiatri har vi en medarbejder med speciale i spiseforstyrrelser.

Botilbuddet Troia

Botilbuddet TROIA

Har du en psykiatrisk diagnose eller psykisk sårbarhed og/eller erhvervede hjerneskader, er botilbuddet TROIA målrettet dig.

Du kan bo på TROIA, hvis du kan klare dagligdagen selv (med hjælpemidler) på trods af din fysiske/psykiske funktionsnedsættelse. Du kan have behov for at bo et sted med personale hele døgnet.

TROIA råder over 14 lejligheder og en have med grill og bålplads. Lejlighederne er fordelt på to etager og indeholder tekøkken, stue, soveværelse og badeværelse.

TROIA ligger i Struer Centrum tæt på gågade, biograf, indkøbscenter og kulturhus. Vi lægger vægt på at skabe et miljø, der gør, at huset bliver et levende fællesskab med hjemlig hygge, atmosfære og trygge rammer.

Luk alle
Åben alle

Du skal ansøge Handicap, Social og Psykiatri om muligheden for botilbud. Her vil medarbejdere i Unge- og Voksenrådgivning afklare, om du er omfattet af målgruppen samt vurdere, hvilket tilbud der er bedst egnet til netop dig.  

Visitationsudvalget vil på den baggrund træffe en konkret og individuel afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang du er berettiget til det konkrete tilbud.

Har du spørgsmål, så kontakt

Telefonikon

Det sociale akuttilbud

20 93 64 88

Telefonikon

Bo- og dagtilbud Psykiatri

96 84 88 54