Indsatser til psykisk sårbare

Hvis du har psykiske udfordringer, har vi forskellige indsatser målrettet dig. Det kan være rådgivning, støtte og vejledning. Sammen tager vi udgangspunkt i dig for at finde dine ressourcer og styrke disse. Med udgangspunkt i din individuelle udfordring afklarer vi sammen behov for grad og type af indsats.

Luk alle
Åben alle

Som pårørende til en borger med psykisk sygdom kan du møde mange udfordringer i hverdagen og opleve, at situationer og relationen skal håndteres på nye måder.

Du kan som pårørende måske føle dig tabt og ensom i det offentlige psykiatriske system og opleve det som en kamp at forholde dig til tavshedspligt og manglende inddragelse som pårørende.

Er du pårørende til en borger med psykisk sygdom, som er bosat i Struer Kommune, kan du få vejledning og støtte af socialpsykiatriens pårørendekonsulent.

Kontakt pårørendekonsulenten på: 23 44 57 49

Botilbuddet Troia

Botilbuddet TROIA

Har du en psykiatrisk diagnose eller psykisk sårbarhed og/eller erhvervede hjerneskader, er botilbuddet TROIA målrettet dig.

Du kan bo på TROIA, hvis du kan klare dagligdagen selv (med hjælpemidler) på trods af din fysiske/psykiske funktionsnedsættelse. Du kan have behov for at bo et sted med personale hele døgnet.

TROIA råder over 14 lejligheder og en have med grill og bålplads. Lejlighederne er fordelt på to etager og indeholder tekøkken, stue, soveværelse og badeværelse.

TROIA ligger i Struer Centrum tæt på gågade, biograf, indkøbscenter og kulturhus. Vi lægger vægt på at skabe et miljø, der gør, at huset bliver et levende fællesskab med hjemlig hygge, atmosfære og trygge rammer.

Luk alle
Åben alle

Du skal ansøge Handicap, Social og Psykiatri om muligheden for botilbud. Her vil medarbejdere i Unge- og Voksenrådgivning afklare, om du er omfattet af målgruppen samt vurdere, hvilket tilbud der er bedst egnet til netop dig.  

Visitationsudvalget vil på den baggrund træffe en konkret og individuel afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang du er berettiget til det konkrete tilbud.

Har du spørgsmål, så kontakt

Bo- og dagtilbud Psykiatri

Tlf: 96 84 88 54