Misbrug

Stofbehandling

Tilbuddet er både til stofmisbrugere, pårørende til stofmisbrugere og personer, der er afhængige af lovlig medicin. Vi kan tilbyde anonym rådgivning, ambulante terapeutiske samtaler eller hjælp til at komme i døgnbehandling.

Om dine problemer er store eller små er ikke afgørende. Vi finder sammen med dig ud af, hvilken hjælp lige netop du har brug for.

Struer Kommune har aftale om stof- og alkoholbehandling med Holstebro Kommune.

Luk alle
Åben alle

Hvis du i flere år har været afhængig af opiater, fx heroin, er det en mulighed som erstatning for heroinen få medicin. Vores læge kan bevilge og ordinere substitutionsmedicinen, som altid gives i kombination med tilbud om et ambulant samtaleforløb. Medicinen udleveres dagligt i caféen i Stofbehandlingen i Danmarksgade 24, 7500 Holstebro.

Anonym stofmisbrugsbehandling henvender sig til dig, der:

  • Har brug for anonymitet
  • Har et ønske om at reducere eller stoppe dit forbrug af rusmidler
  • Er under uddannelse eller har tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Anonym stofmisbrugsbehandling er et gratis tilbud, og der bliver ikke registeret navn eller cpr. nummer.

Behandlingen foregår i mindre grupper i lokaler adskilt fra Misbrugscenterets regi.

Er du i tvivl om, hvorvidt du ønsker behandling, eller om den gratis stofbehandling er det rigtige tilbud til dig?

Ring og bestil en tid til en samtale med en af vores professionelle behandlere. Du kan også helt anonymt få rådgivning og en orientering om vores tilbud.

Oplever du, at dit forbrug af rusmidler påvirker dig negativt i hverdagen, på jobbet, studiet eller i forhold til familie og venner, kan anonym stofmisbrugsbehandling være en mulighed.

Som pårørende til en misbruger står man ofte meget alene med sine problemer. Ud over bekymringen for det familiemedlem, som er havnet i misbrug, er det normalt at føle skyld eller skam over den situation, som familien befinder sig i.

Vi tilbyder dig/jer individuelle samtaler og rådgivning. Stofbehandleren kan fortælle om vores behandlingstilbud og give gode råd til, hvordan du får en god dialog med dit barn eller kæreste, der er i misbrug.

Læs mere på misbrugsportalen for pårørende: Misbrugsportalen - Landsdækkende Rådgivning - Pårørende Netværket - Misbrugsportalen

Alkoholbehandling

Luk alle
Åben alle

Struer Kommune tilbyder borgerne en snak om deres alkoholvaner.

Rådgivningstilbuddet er for dig, der har lyst til at få en snak om dine alkoholvaner, og som tænker, at vanerne måske skal ændres.

Rådgivningen er også for pårørende til personer med et alkoholproblem og ydes af professionelle alkoholrådgivere.

Rådgivningen er gratis, og du kan være anonym, hvis du ønsker det.

Alkoholbehandlingen er et gratis tilbud – og du kan henvende dig anonymt.

Du kan vælge frit mellem ambulante tilbud, men ikke mellem dag- eller døgnbehandling. Din behandling går i gang senest 14 dage efter, du har henvendt dig på behandlingsstedet.

Du kan frit vælge behandling på et alkoholambulatorium, uanset hvor du bor.

Struer Kommune har aftale om stof og alkoholbehandling med Holstebro Kommune.

Man kan selv henvende sig for hjælp, det vil sige, at du ikke behøver en visitation fra kommunen.

Du skal være ædru i forløbene. Hvis du har svært ved at blive ædru, vil du få hjælp til det.

Behandlingsteamet består bl.a. af psykolog, socialrådgivere, pædagoger og sygeplejerske. Behandlingen kan være både individuel og i grupper.

Alkoholbehandlingen er et også et tilbud til dig, som er pårørende til en alkoholmisbruger.

Vi tilbyder individuelle samtaler og kan indstille til eventuel døgnbehandling.

Behandlingen foregår:

Center for Rusmiddel og Forebyggelse

Danmarksgade 24

7500 Holstebro

Vi vil gerne hjælpe dig, hvis du gerne vil nedsætte dit alkoholforbrug.

Derfor vil borgere, som kommer i kontakt med kommunen fremover blive spurgt til deres alkoholvaner. Det vil gælde alle borgere, som henvender sig til Jobcentret, Børne- og Familie, Sundhed og Omsorg samt Handicap, Social og Psykiatri.

Borgerne vil samtidigt blive oplyst om det gratis rådgivningstilbud i Velfærdshuset. Det er sevfølgeligt frivilligt, om borgeren ønsker at tage mod tilbuddet.

Læs mere:

Alkolinjen: Alkolinjen: Gratis og anonym alkoholrådgivning | Alkohol & Samfund (alkohologsamfund.dk)

Alkolinjen for børn og unge: Alkolinjen Ung: Anonym og gratis rådgivning | Alkohol & Samfund (alkohologsamfund.dk)

Hvis din mor eller far drikker, og du selv er under 15 år: BørneTelefonen - ring, chat, sms eller skriv et brev og få hjælp (bornetelefonen.dk)

Luk alle
Åben alle

Støttekontaktpersonen laver opsøgende forebyggende indsats, hvor der tages kontakt til dig, som er socialt sårbar. Udgangspunktet er at styrke dine muligheder for at opnå og bevare kontakten til omverdenen. Det er et mål, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. På den måde bliver du i stand til at benytte samfundets muligheder og tilbud.

Borgere, pårørende, sagsbehandlere mv. kan også rette henvendelse til Handicap, Social og Psykiatri, hvis der er bekymrede for at et andet menneske mistrives, er isoleret – og hvor det skønnes, at pågældende ikke selv magter at opsøge hjælpen.

Tilbuddet om støtte er frivilligt og uden visitation. Den aktuelle sag vurderes med det samme – og er der behov for en akut indsats, vil der kunne sættes støtte i gang samme dag.

Der er mulighed for anonymitet.

Har du spørgsmål, så kontakt

Stofbehandlingen

Tlf: 96 11 40 50