Intro til det tværfaglige rehabiliterings­forløb

I Struer Kommune er et rehabiliteringsforløb for borgere med funktionstab et tværfagligt forløb, der kan inddrage egne og eksterne medarbejdere fra mere end en håndfuld faggrupper.

På denne side får du indblik i vores tværgående tilgang til rehabilitering med fagpersonernes egne ord i videoer samt korte tekster og animationer, der uddyber tilgangen yderligere.

Hvad består et tværfagligt rehabiliteringsforløb af?

Et tværfagligt rehabiliteringsforløb i Struer Kommune består af fem forskellige faser:

  • Henvisning
  • Udredning
  • Målsætning
  • Indsatser
  • Evaluering

Mange forskellige faggrupper bidrager til de tværfaglige rehabiliterende forløb i Struer Kommune.


 

Faglig introduktion til rehabiliterende forløb i Struer Kommune (animationsfilm)

I denne video får du en animeret introduktion til tværfaglige rehabiliterende forløb i Struer Kommune. 

Casebaseret introduktion til rehabiliterende forløb i Struer Kommune (animationsfilm)

Denne animerede introduktion tager udgangspunkt i casen Anna til at introducere rehabiliterende forløb i Struer Kommune

 


Hør medarbejdernes ord om deres egen rolle i forløbene

Vi har spurgt de forskellige faggrupper, hvordan de selv ser deres rolle i de rehabiliterende forløb i Struer Kommune.

Tryk på de enkelte kasser herunder for at se videoer om de forskellige roller, der udgør de rehabiliterende forløb:

Luk alle
Åben alle

Visitatorens rolle består i at vurdere, hvilke borgere, der skal have hjælp af et rehabiliterende forløb i Struer Kommune.

Hør hvordan visitator Ole Primdahl sætter ord på rollen.

 

 

Udredning og målsætning sammen med borgeren samt indkaldelse til tværfaglige møde og kvalificering af mål er blot nogle af opgaverne for rollen som forløbskoordinator i rehabiliterende forløb i Struer Kommune.

I sagens natur fylder koordinering og opfølgning hos borgeren også meget – begge dele sker for at sikre fremskridt og at borgeren er inddraget i forløbets aktiviteter. Samtidig står forløbskoordinatoren for den overordnede borgerinddragelse og skal sørge for at indrage alle relevante faggrupper i den enkelte borgers forløb.

Slutteligt sørger forløbskoordinatoren også for dokumentation af forløbet i omsorgssystemet, så alle involverede kan se hvor langt processen er. Opsamlingen, evaluering og afslutning med en beskrivelse af borgerens nuværende situation er også en del af rollen samt hvordan borgerens skal vedligeholde det vundne af et rehabiliterende forløb.

Hør Hanne Nørgaard fortælle om rollen som forløbskoordinator i Struer Kommunes rehabiliterende forløb.

Hjemmetræneren udfører rehabiliterende hjemmepleje ved at træne borgeren i bestemte funktioner i dagligdagen, f.eks. at gå på toilettet eller stå ud af sengen samt overføre fremskridt til borgerens dagligdag.

Hør hjemmetrænere Tina Dürr og Pia Nikolajsen fortælle om rollen som hjemmetræner.

Den sagsbehandlende terapeut understøtter udlån af hjælpemidler som kan bidrage til at borgeren igen bliver hel eller delvis selvhjulpen. Vurdering af behovet for midlertidige eller varige hjælpemidler samt vurdering af boligens indretning og muligheder for at borger kan blive mere selvhjulpen i eget hjem er også en del af rollen som sagsbehandlende terapeut.

Hør mere om rollen fra sagsbehandlende terapeut Anette Steen.

Aktivitetsmedarbejderen laver meningsfulde aktiviteter og hjælper med at understøtte sociale relationer for borgeren under det rehabiliterende forløb.

Hør aktivitetsmedarbejder Anne-Marie K. Eriksen fortælle mere om rollen som aktivitetsmedarbejder.

Sådan arbejder vi tværfagligt med rehabilitering i Struer Kommune

Hør forskellige faggrupper fortælle, hvordan vi i Struer Kommune arbejder tværfagligt i rehabiliterende forløb for kommunens borgere.

Bilag