Thyholm Dagtilbud
Dagplejen

Dagplejerne på Thyholm er i Legestue én gang om ugen. Legestuen er i Thyholm Børnehus, Rughavevej 18, Hvidbjerg. Dagplejerne har en fast ugedag i Legestue.

Dagplejerne på Thyholm er ansat i Thyholm Dagtilbud og har derved et tæt samarbejde med personalet i vuggestuen og børnehaven.

Fysiske rammer

Dagplejehjemmene er indrettet sådan, at der er mulighed for forskellige udfoldelser. Hjemmene er med det personlige præg der kendertegner en familie, som gerne vil have dagplejebørnene og deres familie i deres hjem.

Pædagogiske principper og værdier

  • En hverdag, der er præget af tryghed og nærværende voksne.
  • Lære børnene en god social omgangsform, både børnene indbyrdes og i kontakten mellem voksne og børn.
  • Inddrage børnene i de daglige gøremål, så det giver mening for børnene.
  • Dagplejerne tilrettelægger dagligdagen ud fra børnegruppens sammensætning, behov og interesse.
  • På Thyholm har vi arbejdet med "Det sammenhængende Børneliv" for børn i alderen 0-10 år. Det vil for dagplejen sige, at vi samarbejder med børnehaven, sådan at overgangen fra dagpleje til børnehave bliver så tryg og genkendelig for barnet så muligt.
KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Konst. Dagtilbudsleder
Pia Søndergård Nielsen
pisn@struer.dk
27220915