Thyholm Dagtilbud
Tilsyn

Tilsyn i dagplejen

Alle tilsyn i dagplejen sker i henhold til Dagtilbudslovens § 5.
Formålet med tilsynet er bl.a. at sikre det pædagogiske arbejde lever op til de pædagogiske læreplaner, børnemiljø, kommunens værdigrundlag og den børnepolitiske målsætning. Tilsynet skal sikre børnenes trivsel og udvikling, sikkerhed og god hygiejne samt dagplejers trivsel og arbejdsglæde.

Dokumentation for tilsyn hos distriktets dagplejere
Tilsynene hos den enkelte dagplejer vil typisk være en gang pr. kvartal, (minimum 4 gange årligt, hvoraf et er uanmeldt), men føres i det omfang det findes nødvendigt. Tilsynene kan derfor variere i perioder afhængig af børnegruppe, indsatsområder og andre udfordringer.

A = Anmeldt tilsyn UA = Uanmeldt tilsyn
Tilsynsførende er pædagogisk leder Pia Søndergaard Nielsen

Dagplejer/
Legestue
Dato A/UA
Tilsynsførende
Dato A/UA
Tilsynsførende
Dato A/UA
Tilsynsførende
Dato A/UA
Tilsynsførende
Legestue - torsdag        
         
Birte Østergaard A 11.09.18 UA 13.11.18 A 12.04.19  
Bente Andersen A 04.07.18 A 03.09.18 A 29.03.19  
Karina Vangsgaard A 02.07.18 A 02.11.18 A 22.03.19  
Sonja Olejniczak A 13.06.18 A 12.09.18 A 03.04.19  
KONTAKT INFORMATION
Thyholm Dagtilbud
Rughavevej 18
7790 Thyholm
9684 8955
Konst. Dagtilbudsleder
Pia Søndergård Nielsen
pisn@struer.dk
27220915