Veje offentliggjort i 2023

Hermed offentliggøres, med henvisning til Lov om Offentlige veje - Lov nr. 1520 af 27/12/2014 §§ 15, 124 og 125, hvilke veje Struer Kommune påtænker at omklassificere til private fællesveje i 2027.

Beslutningen om omklassificering af hver enkelt vej kan tidligst træffes 4 år efter offentliggørelsen.


Forinden skal der udarbejdes tilstandsrapporter, som skal sendes til de berørte grundejere i 8 ugers
partshøring sammen med beslutningen om at omklassificere.


De pågældende vejstrækninger, er offentliggjort d. 28. marts 2023 ved godkendelse i Struer Byråd.


Orienteringsbreve vil blive sendt ud til hver enkelt grundejer i løbet af juni måned 2023.

Luk alle
Åben alle

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.

Herunder indsættes foreløbige tilstandsrapporter, endelige tilstandsrapporter mv. når disse er udarbejdet.