Ofte stillede spørgsmål

Luk alle
Åben alle

Vi vurderer mulighederne individuelt. Kontakt Skole og Dagtilbud på 96 84 80 70 eller csd@struer.dk 

Det vil kræve en konkret individuel vurdering. Kontakt modtagelse.ukraine@struer.dk  

Kontakt modtagelse.ukraine@struer.dk eller henvend dig i Velfærdshuset, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer 

Når du har fået tildelt opholdstilladelse, bliver du kontaktet af Struer Kommune. Vi hjælper dig med at undersøge mulighederne for uddannelse, sprogskole, arbejde og børnepasning. Struer Kommune kan først hjælpe med ovenstående, når du har fået tildelt opholdstilladelse. 

Børnene skal søge særskilt om opholdstilladelse. Struer Kommune kan hjælpe med dette. Det er vigtigt, at det bliver oplyst, hvem der har tilknytning til børnene. Har børnene ingen forældre eller anden tilknytning til en voksen, kan Struer Kommune hjælpe børnene. Kontakt modtagelse.ukraine@struer.dk  

Ja. Du kan få hjælp, når du har ansøgt om opholdstilladelse.

DSB, Midttrafik og Arriva har ligestillet fordrevne ukrainere med øvrige passagerer, så det ikke længere er muligt at rejse gratis med leverandørernes busser og toge.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle fordrevne ukrainere tilbydes vaccination. 

Hvis du ikke har et CPR-nummer:

Du skal tilmelde dig vaccinationsprogrammet på Region Midtjyllands hjemmeside.

Tilmeld uden CPR-nummer

Hvis du har et CPR-nummer:

Når du har fået tildelt et cpr-nummer, vil du blive inviteret til vaccination på samme måde som danske statsborgere. Det vil sige via brevpost eller digital post. Der kan herefter bestilles tid til vaccination på telefon via den regionale bookingsupport eller via vacciner.dk. 

Alle fordrevne børn fra krigen i Ukraine, der opholder sig Struer Kommune, kan modtage akut tandpleje i den kommunale tandpleje.

Børn mellem 0 og 18 år er velkomne, hvis de har behov for akut tandpleje.

Henvendelse ang. hjælp til akut tandpleje kan ske til:

Telefon: 9684 8550

Mail: tandplejen@struer.dk

Har du spørgsmål, så kontakt