Befordrings­godtgørelse

Hvis du selv kører til speciallæge

Befordringsgodtgørelse gælder for Gruppe 1 sikrede. Gruppe 2 sikrede er ikke dækket af denne ordning.

Der kan gives befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge (uanset om der er ventetid)

Ved valg af anden speciallæge ydes der befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge

Pensionister:
Udgiften skal overstige 48 kr. i alt (tur/retur)

Ikke -pensionister:
Når afstanden mellem bopæl og speciallæge overstiger 50 km og udgiften overstiger 113 kr. (tur/retur)


Har du spørgsmål, så kontakt