Kontakt os

Åbningstider

Mandag 10.00 – 15.00
Tirsdag 10.00 – 15.00
Onsdag 10.00 – 15.00
Torsdag 10.00 – 17.00
Fredag 10.00 – 12.00*

Telefontid

Mandag 09.00 – 15.00
Tirsdag 09.00 – 15.00
Onsdag 09.00 – 15.00
Torsdag 09.00 – 17.00
Fredag 09.00 – 12.00*

 

*Borgerservice, Ydelse og Jobcenteret har lukket for personlige og telefoniske henvendelser om fredagen. Plan & Miljø har lukket for personlige henvendelser om fredagen, men kan stadig træffes per telefon inden for de normale telefontider.

Struer Kommune
Rådhuset
Østergade 13-15
7600 Struer

struer@struer.dk

CVR 29189951

Kontaktinformationer

Her finder du telefoniske og digitale indgange til Struer Kommune.

Har du spørgsmål til pas, MitID, sygesikring, lægevalg, kørsel, kørekort, folkeregister, børnepasning m.m. 

Der er kun åbent i Borgerservice, hvis man har bestilt tid. Du kan bestille tid her eller ved at ringe til Borgerservice. Har du brug for at aflyse din tid, skal du benytte linket i den sms du har modtaget.

Borgerservice
Smedegade 7
7600 Struer

Mandag-onsdag fra kl. 10.00-15.00
Torsdag fra kl. 10.00-17.00
Fredag: Lukket

Borgerservice
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Mandag-onsdag fra kl. 11.00-15.00
Torsdag fra kl. 11.00-17.00
Fredag: Lukket

Ring op - 96 84 84 93

Send mail - borgerservice@struer.dk

 

Brug kommunikationsafdelingen som indgang til at finde en case, relevant person eller kilde, der kan udtale sig om et bestemt emne.

Ring 96 84 80 77

kommunikation@struer.dk

Ring til Den Digitale Hotline og få hjælp til selvbetjening.

Ring op - 70 20 00 00

Åbningstider

Mandag - torsdag: 08.00 - 20.00 
Fredag: 08.00 - 16.00 
Søndag: 16.00 - 20.00

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel information og vejleder i de digitale selvbetjeningsløsninger, som Struer Kommune og andre myndigheder stiller til rådighed.

I åbningstiderne sidder medarbejdere fra Borgerservice klar til løse dine digitale udfordringer. De har dog ikke adgang til din konkrete sag og kan derfor ikke foretage direkte sagsbehandling.

 

Visitation og bevilling af hjælpemidler, boligændringer, plejehjemsplads, plejebolig, tilbud til demente, hjemmepleje, personlig hjælp, madservice.

Ring op - 96 84 84 20

Adresse
Velfærdshuset
Sundhed og Omsorg
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Er du blevet ledig eller skal du i kontakt med Jobcenteret vedr din sag om. fx kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, sygedagpenge, fleksløntilskud, fleksjobrefusion, revalidering, hjælp til jobsøgning, jobformidling, tilmelding ved ledighed, kontakt til jobrådgiver mv.

Jobcenter Struer
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Mandag-onsdag fra kl. 11.00-15.00
Torsdag fra kl. 11.00-17.00
Fredag: Lukket

Ring op - 96 84 83 83

Send mail - jobcenter@struer.dk

 

Skal du ansøge om eller har du spørgsmål til ydelserne Kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, fleksløn, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelser, revalideringsydelser mv.  

Træffetid

Mandag - torsdag fra kl. 13.00-15.00 kan du tale direkte med din egen sagsbehandler. Du er også velkommen til at ringe til os i hele vores åbningstid som er mandag - onsdag fra fra kl. 09.00-15.00 og torsdag fra kl. 09.00-17.00. 

Der er åbent for fysisk fremmøde i Ydelse, hvis man har bestilt tid. Du kan bestille tid her eller ved at ringe til Ydelseskontoret.

Ydelse
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Mandag-onsdag fra kl. 11.00-15.00
Torsdag fra kl. 11.00-17.00
Fredag: Lukket

Sygedagpenge

Ring op - 96 84 82 71

Send mail - dagpenge@struer.dk


Andre Ydelser

Ring op - 96 84 82 99

Send mail - ydelseskontor@struer.dk

 

Vil du i kontakt med området, der hjælper borgere med handicap, socialt udsatte, hjemløse, kriseramte og borgere med psykiske sygdomme og hjerneskader? Det kan være omkring bolig, social støtte i hjemmet, hjælperordninger, opsøgende indsats og forebyggelse, misbrugsbehandling eller bare fordi du er bekymret for en nabo, et familiemedlem eller en medborger.

Ring op - 96 84 83 33

Send mail - hop@struer.dk

Adresse
Velfærdshuset
Handicap, Social og Psykiatri
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Kontakt Børn og Unge, hvis du har spørgsmål vedr.:

- Skoler

- Dagtilbud

- Familiebehandling

- Sundhedsplejen

- PPR

- Familierådgivning

Kontakt også Børn og Unge hvis du er bekymret for et barn. 

Ring op - 96 84 85 55

Send mail - cbu@struer.dk

Adresse
Velfærdshuset
Børn og Unge
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Vil du give os et praj om manglende snerydning, glatføre eller andet vedligehold omkring fortove, veje, offentlige områder og udearealer som fx parker, strande, toiletter, bænke, skraldespande, skilte, naboskel, hegn, rendestensriste? Eller har du spørgsmål til kommunale anlægsprojekter eller vedligeholdelsen af kommunale bygninger. 

Ring op - 96 84 84 82

Send mail - tda@struer.dk

Adresse
Smedegade 7
7600 Struer

Kontakt byggekontoret, hvis du har spørgsmål til byggetilladdelser, byggeri og BBR.

Byggekontoret har lukket for personlige henvendelser om fredagen, men kan stadig træffes per telefon

Ring op - 96 84 84 48

Send en mail - byggesag@struer.dk

Adresse
Smedegade 7
7600 Struer

Kontakt Plan og Miljø hvis du har spørgsmål til lokalplaner eller du vil søge tilladelser vedr. natur, miljø, byggeri, dambrug, landbrug, spildevand, jordvarme, BBR, bekæmpelse af rotter og skadedyr osv. 

Træffetid

Mandag - Onsdag: 09.00-15.00

Torsdag: 09.00-17.00

Fredag: 09.00-12.00 (Plan & Miljø har lukket for personlige henvendelser om fredagen, men kan stadig træffes per telefon)

Du kan forvente at kunne træffe den sagsbehandler, der har din sag, i tidsrummet 09:00-12:00.

Ring op - 96 84 84 01

Send mail - teknisk@struer.dk

Adresse
Smedegade 7
7600 Struer

Ring op - 96 63 00 10

Adresse
Velfærdshuset
Jobcenter Struer
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

Tilflytterservice hjælper dig med at blive afklaret omkring din flytning til Struer Kommune. Vi kan også hjælpe dig med at blive etableret i området, hvor vi holder forskellige netværks- og tilflytterarrangementer i løbet af året. Mangler du information, inspiration eller andet, er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent Tina Mortensdahl Hestbech:

Send mail - tilflytterservice@struer.dk

Ring op - 96 84 87 94

Besøg vores hjemmeside - flyttilstruer.dk

Er du med i en forening og skal du have hjælp til tilskudsregler, puljer eller brugen af faciliteter og lokaler. Eller vil du høre mere om kommunens kulturtilbud eller kunstudvalget? Måske du bare gerne vil have hjælp og vejledning til at finde den helt rette fritidsaktivitet uanset om du er barn, ung eller ældre? 

Ring op - 96 84 85 22

Send mail - kultur@struer.dk

Adresse
Østergade 15
7600 Struer

Ring op - 96 84 85 00

Send mail - bibliotek@struer.dk 

Adresse
Smedegade 1-7
7600 Struer

www.struerbibliotek.dk

Har du spørgsmål til din løn hos Struer Kommune eller har du personalemæssige forhold, du skal have afklaret?

Ring op - 96 84 89 62

Send mail - logp@struer.dk

96 84 89 63 – henvendelser vedr. løn for skoler, dagtilbud og døgninstitutioner

96 84 89 64 – henvendelser vedr. løn for sundhed og omsorg, tekniske områder og øvrig administration

Adresse
Rådhuset
Østergade 15
7600 Struer

Ring op - 96 84 82 10

Adresse
Rådhuset
Østergade 15
7600 Struer

Skal du i kontakt med Borgmesteren eller direktionen i Struer Kommune eller henvender du dig vedr. vielser på rådhuset, alkoholbevilling eller legater? Eller skal du have fat i Struer Kommunes presse- og kommunikationsafdeling? 

Ring op - 96 84 81 15

Send mail - sekretariatet_afdpost@struer.dk

Adresse
Rådhuset
Østergade 15
7600 Struer

Direkte nummer til direktion og ledere

I Struer Kommunes telefonbog, kan du finde direkte telefonnumre på direktion og ledere

Telefonbog over direktion og ledere

Udvikling og administration
Udvikling og administration

Kan du gøre en forskel?

- og bidrage til at skabe fremtidens velfærd tæt på mennesker, teknologi og natur?
Se hvilke ledige stillinger vi har netop nu.