Borgervejleder og advokatvagt

Du har som borger mulighed for at henvende dig til borgervejlederen, hvis du oplever, at det er svært at finde vej gennem det kommunale system eller hvis du har brug for hjælp til at forstå breve, klagevejledninger eller andre informationer fra kommunen.

Borgervejlederens opgave er at være en god, neutral og tryg samarbejdspartner for dig samt være et bindeled til kommunen.

Luk alle
Åben alle
  • Vejledning om forståelse af information, breve og afgørelser fra Struer Kommune
  • Vejledning om, hvor i kommunen du kan henvende dig med konkrete spørgsmål
  • Vejledning om yderligere tiltag, når sager er gået i hårdknude samt sikre enfortsat dialog mellem dig og Struer Kommune
  • Informere og vejlede om, hvordan du klager over en afgørelse fra Struer Kommuneog hvem, der kan behandle din klage
  • Vejledning om, hvor i kommunen du kan henvende dig med en klage over sagsbehandlingen af din sag
  • Lave konkret sagsbehandling eller behandle din klage over f.eks. sagsbehandlingstid,personalets optræden, politiske beslutninger mv.
  • Lave en myndighedsafgørelse eller træffe en beslutning for dig
  • Hjælpe med sager om ansættelsesforhold
  • Behandle klager over politiske beslutninger om f.eks. serviceniveau m.m.

Hvis du har brug for hjælp fra borgervejlederen kan du

Hvis telefonen ikke bliver taget, kan du blot lægge en besked, og du vil efterfølgende blive ringet op. Opringningen sker ikke nødvendigvis samme dag, men der vil altid blive ringet tilbage. 

Hvis du har behov for at sende personlige oplysninger til borgervejlederen på en mail, å opfrdrer vi dig til at bruge sikker mail fra din e-Boks og sende til Struer Kommune att.: borgervejleder.

I perioden 5. maj - 17.august 2023 træffes borgervejlederen kun på mail eller telefon.

Kontakt

Advokatvagten

Du finder retshjælpen i Struer Biblioteks læsesal.

Du kan møde Advokatvagten torsdage 17.00-17.30.

Advokaternes retshjælp omfatter én konsultation, hvor du kan få vejledning om dagligdagens juridiske problemer.

Læs mere på advokatvagterne.dk

 

 

Har du spørgsmål, så kontakt