Borgervejleder og advokatvagt

Du har som borger mulighed for at henvende dig til borgervejlederen, hvis du oplever, at det er svært at finde vej gennem det kommunale system eller hvis du har brug for hjælp til at forstå breve, klagevejledninger eller andre informationer fra kommunen.

Borgervejlederens opgave er at være en god, neutral og tryg samarbejdspartner for dig samt være et bindeled til kommunen.

Luk alle
Åben alle
  • Vejledning om forståelse af information, breve og afgørelser fra Struer Kommune
  • Vejledning om, hvor i kommunen du kan henvende dig med konkrete spørgsmål
  • Vejledning om yderligere tiltag, når sager er gået i hårdknude samt sikre enfortsat dialog mellem dig og Struer Kommune
  • Informere og vejlede om, hvordan du klager over en afgørelse fra Struer Kommuneog hvem, der kan behandle din klage
  • Vejledning om, hvor i kommunen du kan henvende dig med en klage over sagsbehandlingen af din sag
  • Lave konkret sagsbehandling eller behandle din klage over f.eks. sagsbehandlingstid,personalets optræden, politiske beslutninger mv.
  • Lave en myndighedsafgørelse eller træffe en beslutning for dig
  • Hjælpe med sager om ansættelsesforhold
  • Behandle klager over politiske beslutninger om f.eks. serviceniveau m.m.

Borgervejlederen er fysisk placeret i Infocenter Struer, Smedegade 9, 7600 Struer hver torsdag i ulige uger kl. 15:30-16:30.

Hvis du ønsker at træffe borgervejlederen pr. telefon.

Hvis telefonen ikke bliver taget, kan du blot lægge en besked, og du vil efterfølgende blive ringet op. Opringningen sker ikke nødvendigvis samme dag, men der vil altid blive ringet tilbage. Derefter kan der eventuelt aftales et personligt møde.

Alternativt er du som borger altid mere end velkommen til at sende en e-mail til borgervejleder@struer.dk. Hvis du har behov for at sende personlige oplysninger med din henvendelse, opfordres du til at sende via din e-Boks til Struer Kommune att.: borgvejleder.

Kontakt

Advokatvagten

Du finder retshjælpen i Struer Biblioteks læsesal.

Du kan møde Advokatvagten torsdage 17.00-17.30.

Advokaternes retshjælp omfatter én konsultation, hvor du kan få vejledning om dagligdagens juridiske problemer.

Læs mere på advokatvagterne.dk

 

 

Har du spørgsmål, så kontakt