Rammeaftale for ny skolestruktur i Struer Kommune

Et politisk flertal i Byrådet, bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre, er blevet enige om at fremlægge en rammeaftale for den fremtidige skolestruktur i Struer Kommune. Aftalen skal besluttes i Byrådet efter sommerferien sammen med budgettet for 2024.

Siden opdateres løbende

25.07.23 Læs pressemeddelelse om den nye skolestruktur

17.08.23 Læs pressemeddelelse arbejdet med skolestruktur fortsætter

Med afsat i rammeaftalen forefindes der på denne side en række information relateret til rammeaftalen omkring den fremtidige skolestruktur i Struer Kommune.

Den videre proces

Her kan du læse mere om den videre proces i forhold til skolestruktur.

Luk alle
Åben alle

Her kan du læse de borgerforslag der er kommet i forbindelse med strukturdebatten.

Forslagene vil blive lagt løbende ind.

Borgerforslag Skolestruktur 1

Borgerforslag Skolestruktur 2

Borgerforslag Skolestruktur 3

Borgerforslag Skolestruktur 4

Her kan du se en visuel oversigt over budgetprocessen for 2024-2027. Det er muligt at se og downloade dokumentet både som billedfil og PDF.

Her kan du se en visuel oversigt over Proces og frister ved ændring af skolestruktur i 2024. Det er muligt at se og downloade dokumentet både som billedfil og PDF.

I nedenstående oplæg kan du finde fakta omkring skoleområdet i kommunen. Det gælder bl.a. emner som budgetforudsætninger til budget 2024, udvikling i samlet elevtal, udvikling per skoledistrikt indenfor folkeskoleområdet etc.

Oplægget er relateret til borgermødet, som blev afholdt i Struer Energi Park torsdag d. 6. juli 2023.

Det er muligt at læse og downloade oplægget både som billedfil og PDF.

Lige efter sommerferien bliver der afholdt dialogmøder mellem aftaleparterne og skolebestyrelserne på de berørte skoler, ungdomsskolen og Aktivitetscentret.

Den nye rammeaftale skal politisk besluttes i Byrådet. Det sker som en del af behandlingen af budgettet for 2024.

Når Byrådet har vedtaget budgettet, kommer der en formel høring med de høringsfrister, som lovgivningen foreskriver.

Prognoser på antal klasser og klassekvotienter i folkeskolen

Her kan du læse mere om prognoserne over antal klasser og klassekvotienter i folkeskolen i Struer Kommune. Vi har udarbejdet en prognose per skole for antal klasser og klassekvotienter med den nuværende skolestruktur fra skoleåret 2023/2024 til skoleåret 2036/2037:

Luk alle
Åben alle

Her kan du se prognosen for Bremdal Skole. Det er muligt at læse og downloade dokumentet både som en billedfil og PDF.

Prognose for Bremdal Skole

Her kan du se prognosen for Hjerm Skole. Det er muligt at læse og downloade dokumentet både som en billedfil og PDF.

Prognose for Hjerm Skole

Her kan du se prognosen for Humlum Skole. Det er muligt at læse og downloade dokumentet både som en billedfil og PDF.

Prognose for Humlum Skole

Her kan du se prognosen for Langhøjskole. Det er muligt at læse og downloade dokumentet både som en billedfil og PDF.

Prognose for Langhøjskolen

Her kan du se prognosen for Limfjordsskolen. Det er muligt at læse og downloade dokumentet både som en billedfil og PDF.

Prognose for Limfjordsskole

Her kan du se prognosen for Parkskole. Det er muligt at læse og downloade dokumentet både som en billedfil og PDF.

Prognose for Parkskolen

Her kan du se prognosen for Thyholm Skole. Det er muligt at læse og downloade dokumentet både som en billedfil og PDF.

Prognose for Thyholm Skole

Praktiske spørgsmål

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål omkring skolestruktur i Struer By.

Luk alle
Åben alle

I rammeaftalen er der taget højde for, at der er det rette antal faglokaler til det behov, der er.

Struer Kommunes autismetilbud, Lagunen, forbliver uændret på Bremdal Skole.

Der vil blive etableret lege- og udearealer, som passer til børnenes alder.

Vi er opmærksomme på, at der omkring Limfjordsskolen er pres på trafikken og parkering, når børnene skal afleveres og hentes. Der arbejdes på en løsning.

Skolebuskørsel vil som i dag fungere efter gældende lovgivning.

Børn, der går i specialklasse følger deres årgange. Det betyder, at 0. - 6. klasse på Limfjordsskolen og 7. - 9. klasse på Parkskolen. Muligheden for inklusion er dermed fortsat til stede.

Det økonomiske potentiale ved ændring af skolestrukturen vurderes til mellem 8-9 mio. kr. årligt på driften. Her kan du se forudsætningerne for beregningen af det økonomiske potentiale.

Det er muligt at læse og downloade dokumentet både som en billedfil og PDF.

 

Aktivitetscenter

Luk alle
Åben alle

Det er gratis at køre med bus. Den kører i hele byen, således det bliver muligt at tage bussen lige til døren (hele området).

Har du spørgsmål, så kontakt