Jeg søger nye medarbejdere

Alle virksomheder i Struer Kommune kan ringe til vores hotline for virksomheder.

Det er indgangen for dig som virksomhed, der har brug for rekruttering af arbejdskraft til almindelige stillinger, jobrotation og opkvalificeringsjobs. Vi kan også vejlede dig om arbejdsmarkedet, lovgivning eller muligheder for din virksomhed.

Luk alle
Åben alle

Du kan nemt, hurtigt og gratis få hjælp til at afdække dit aktuelle behov og til at finde løsninger, der kan gøre en forskel for dig. Du kontakter os, vi finder kandidaterne og du ansætter.

I Jobcenter Struer tilbyder vi omkostningsfri rekruttering af nye medarbejdere. Vi finder det rigtige match, og sparer dig tid og penge.

Rekrutteringsprocessen
Vi starter med at lave en CV-søgning på jobnet.dk indenfor Struer og nærliggende kommuner.

De CV’er, der passer til jobprofilen, kontakter vi og screener, for at sikre os, at de faglige og personlige kompetencer passer til den jobprofilen.

De relevante CV’er sender vi til dig, så du kan kontakte dem, du finder relevant, til en samtale.
Ring til vores hotline: Telefon 9663 0010

Læs mere om nedenstående på faktaark.dk

 • Jobnet – din online jobbank
 • Rekruttering
 • Rekruttering til småjobs
 • Workindenmark – udenlandsk arbejdskraft
 • Opkvalificeringsjob
 • Partnerskabsaftale

Hvis din virksomhed mangler arbejdskraft, har du mulighed for at rekruttere medarbejdere på særlige vilkår. Det kunne for eksempel være i det tilfælde, hvor du ikke har brug for en medarbejder på fuld tid. Her vil der være mulighed for at ansætte en medarbejder i fleksjob. Dette er en fleksibel ordning, der giver dig mulighed for at få løst din virksomheds store eller små behov.

Jobcentret kan også tilbyde dig en løntilskudsansættelse i en begrænset periode. Løntilskudsordningen giver din virksomhed mulighed for at ansætte en ledig medarbejder med tilskud, hvis borgeren har haft min. 6 måneders ledighed. Løntilskuddet aftales individuelt og længden af forløbet er typisk 3 måneder. Målet med løntilskuddet er, at borgeren tilbydes ordinær ansættelse efterfølgende.

Hovedprincipperne i de fleste ordninger er, at der aftales individuelle arbejdsvilkår for den enkelte medarbejder. I de fleste af ordningerne betaler virksomheden selv løn, men får til gengæld et kompenserende tilskud.

Hvis du vil udfordre din virksomheds sociale ansvarlighed, kan du ansætte nogle borgere, der har brug for en særlig indsats for at komme i gang på arbejdsmarkedet. Det kan også være nødvendigt med en længerevarende virksomhedspraktik for ledige med udfordringer eller nytilkomne flygtninge, der har brug for et opkvalificerende forløb. Virksomhedspraktik stiller ikke krav til lønomkostninger i din virksomhed. Alle ordningerne er tidsbegrænset.

Ring til vores hotline: Telefon 9663 0010

Læs mere om nedenstående på faktaark.dk

 • Virksomhedspraktik
 • Job med løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til nyuddannede med handicap
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (tidl. skånejob)
 • Jobordning for veteraner
 • Integration – lad nytilkomne flygtninge bidrage
 • IGU – Integrationsgrunduddannelsen
 • Jobrotation – efteruddannelse af medarbejdere
 • Virksomhedsrevalidering
 • Mentorordning
 • Opkvalificeringsjob
 • Voksenlærlinge – elever med erhvervserfaring over 25 år
 • EGU – Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen
 • Virksomhedsrevalidering
 • Virksomhedscenter
 • Partnerskabsaftale


Links:
VITAS (Ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud)
Nem Refusion (Her kan arbejdsgivere og selvstændige søge om syge- og barselsdagpenge samt refusion for løntilskud og fleksjob digitalt)
Personlig assistance (Link til blanketter vedr. personlig assistance)

Jobcenter Struer tilbyder din virksomhed rådgivning om, hvordan I bedst fastholder en dygtig medarbejder med forøget fraværsrisiko eller risiko for helt at droppe ud af arbejdsmarkedet.

Tidlig og forebyggende, hyppig og tidlig dialog ved fravær er afgørende for at fastholde en medarbejder, som eksempelvis har tilbagevendende sygeperioder af kort varighed, får en kronisk sygdom/skade med indflydelse på arbejdet eller som skal tilbage til arbejdspladsen efter en længere sygemelding.

Hver fjerde medarbejder, som er sygemeldt i mere end 3 måneder vender ikke tilbage til arbejdspladsen.

Ved fælles og tidlig indsats er det dog ofte muligt for medarbejderen at få en tidlig tilknytning til arbejdspladsen, iværksætte forskellige tiltag så muligheden for fastholdelse øges, ligesom de menneskelige og økonomiske konsekvenser for medarbejder og virksomhed mindskes

Jobcenter Struers fastholdelseskonsulenter rådgiver og deltager gerne i fastholdelsessamtaler på arbejdspladsen for sammen at se muligheder. Sammen kan vi drøfte hvilken støtte, der eventuelt skal til, for at medarbejderen kan vende tilbage til virksomheden.

Læs mere om nedenstående på faktaark.dk

 • Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale
 • Anmeldelse af og refusion for sygefravær
 • Delvis syge- eller raskmelding
 • Fraværs- og fastholdelsespolitik
 • Fast track – tidligere opfølgning på langvarige sygemeldinger
 • Mulighedserklæring
 • Fastholdelsesplan
 • Jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale
 • Rundbordssamtaler
 • § 56 aftale – refusion ved kritisk/kronisk sygdom
 • Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads
 • Personlig assistance

Jobcenter Struer vejleder gerne i forbindelse med opkvalificering af medarbejdere.

Læs mere om nedenstående på faktaark.dk

 • Jobrotation – efteruddannelse af medarbejdere
 • Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)
 • Job med løntilskud til nyuddannede med handicap

Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen – både for virksomheden og for medarbejderne.

Hvis en virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomheden og medarbejderne.

Læs mere om nedenstående på faktaark.dk

 • Arbejdsfordeling
 • Assistance ved større afskedigelser

Har du spørgsmål, så kontakt

Virksomhedshotline

Tlf: 96 63 00 10