Forskrifter og regulativer

Luk alle
Åben alle

Forskriften stiller krav til, hvordan du skal opbevare olier og kemikalier, så vi begrænser risikoen for forurening ved spild af olier og kemikalier. Reglerne gælder både for råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald.

Alle virksomheder i Struer Kommune er omfattet af reglerne.

Forskrift for håndtering og opbevaring af olier og kemikalier i Struer Kommune

Forskriften omhandler midlertidige støj-, støv- og/eller vibrationsfrembringende bygge-, anlægs- , renoverings- og nedrivningsarbejder.

Formålet med forskriften er at oplyse om rammer og krav til de midlertidige aktiviteter og at bidrage til at forebygge eller begrænse generne, der kan være i forbindelse med arbejdet.

Derudover skal forskriften være med til at skabe et godt og effektivt samarbejde mellem myndigheden, bygherrer, entreprenører og borgere i Struer Kommune.

Forskriften henvender sig til den bygherre, der udfører eller får udført midlertidigt erhvervsmæssigt bygge- og anlægsarbejde i Struer Kommune af såvel offentlig som privat karakter.

Forskrift for miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder.

Struer Kommune har lavet en forskrift for indretning og drift af restaurationer

Her kan du læse om miljøkrav til indretning og drift af restaurationer, værtshuse, diskoteker og lignende.
Forskriften stiller også krav til forebyggelse af gener. Det gælder primært støj og lugt fra restaurationer, så generne bliver mindst mulige for omgivelserne.

Læs forskriften her

Alle erhvervsvirksomheder skal sortere deres affald.

Reglerne for erhvervsaffald kan du finde i:

Der findes særlige regler i forbindelse med håndtering af jord.

Det kan du læse om her: Affaldsregulativ for jord

Struer Kommune har vedtaget en forskrift for drift og tømning af olie- og benzinudskiller anlæg. Forskriften gælder for ældre anlæg, der ikke har en tilslutnings- eller en udledningstilladelse.