Aktiviteter, der kræver anmeldelse

Aktiviteter, der kræver anmeldelse

Midlertidige erhvervsmæssige aktiviteter (for eksempel facaderensning mv.), kan være omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Det er særligt de aktiviteter, der medfører støj, støv og vibrationer, der skal anmeldes. De er oplistet i kapitel 2 i bekendtgørelsen:

1) Bygge- og anlægsarbejder.

2) Nedrivningsaktiviteter.

3) Bygningsfacadebehandling.

4) Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.

Senest 14 dage inden en midlertidig anmeldepligtig aktivitet finder sted, skal du sende en anmeldelse til Struer Kommune, Plan og Miljø, teknisk@struer.dk.

Af anmeldelsen skal fremgå:

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten
  • Hvilken aktivitet der ønskes gennemført
  • Hvor aktiviteten skal finde sted
  • Hvornår, i hvilken periode og på hvilket tidsrum af døgnet
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses.

Plan og Miljø vil eventuelt stille krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses.