Ansøgning om tilladelse til etablering af faskine eller regnvandsbed

Ejerinformationer


Oplysninger om Kloakmesteren
Placering af anlægget

Forundersøgelse
Der skal enten være udført en jordbundsanalyse (laves f.eks. i forbindelse med nybyggeri) eller en sivetest (der viser jordbundens evne til at nedsive vand)
Der skal foretages en grundvandspejling.Afstand til omgivelserne
Der skal være mindst fem meter
Der skal være mindst to meter
Der skal være mindst to meter
Der gives normalt ikke tilladelse indenfor 25 m.


Hvis du vil vedhæfte mere end en fil, skal du vælge dem på én gang.
Hvis du vil vedhæfte mere end en fil, skal du vælge dem på én gang.