Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg

Ejerinformationer
Oplysninger om Kloakmesteren
Miljøbeskyttelsesloven § 30


Nedsivningsanlæg for husspildevand

Oplysninger om bundfældningstank

Oplysninger om nedsivningsanlæg


Ved hævede anlæg op til den nye overflade
Ved hævede anlæg op til den nye overflade


Jordbundsforhold og grundvandsforhold
Jordtypen afhænger af kornstørrelsen på materialet og afgøres af en sigteanalyse foretaget af kloakmesteren.


Hvis der skal uploades mere end én fil, skal de vælges på en gang.
Angiv dato for pejlingen
Du kan se områderne med særlige drikkevandsinteresser m.m. på kommunens Borger-Gis.
Boringer på ejendommenAfstand til omgivelserne
Eksisterende spildevandsforhold: