Spildevand og regnvand i byen

Alle byer og nogle af sommerhusområderne i Struer Kommune er kloakerede. I andre sommerhusområder er der nedsivning.  

Et separatkloakeret område er, hvor husspildevand og regnvand løber i hver sin ledning, og kun husspildevand løber til renseanlæg, mens regnvand løber gennem et bassin eller direkte til vandløb, sø eller til fjorden. Spildevandskloakeret er, hvor kun husspildevand ledes til renseanlæg, mens regnvand nedsives på egen grund.  

Hvis kommunen beslutter at kloakere et opland, skal alle ejendomme i oplandet sluttes til (tilslutningspligt).  

Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som Struer Energi Spildevand A/S driver og vedligeholder.  

Du kan læse mere om håndteringen af spildevand her.