Besøgsrestriktioner ophæves på Struer Kommunes botilbud

Besøgsrestriktionerne på Struer Kommunes botilbud er ikke længere gældende, da størstedelen af beboerne på Fjordbo, Fønixgården, Midtbyens Botilbud, Und ved fjorden og TROIA er færdigvaccineret.

Det betyder, at pårørende og andre igen kan besøge beboerne.

Genåbningen sker med udgangspunkt i de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at besøgende skal anvende mundbind på alle fælles arealer og alle besøg foregår udendørs eller i den enkelte beboers lejlighed.

Vi henstiller desuden til, at besøgende er opmærksomme på at holde afstand, hygiejne og undlader besøg ved symptomer på COVID-19.