Nærpolitistation kommer til at ligge i Struer by

15. april 2021

sagsbehandling rykker tættere på og det samme gør trygheden

Politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi Helle Kyndesen har sammen med borgmester i Struer Kommune Niels Viggo Lynghøj drøftet placeringen af den nye nærpolitistation i Struer. Den endelige placering er ikke lagt fast endnu, men sikkert er det, at det bliver i Struer by.

”Det er vigtigt, at vi finder en placering, der tilgodeser både borgerne og medarbejderne. Det skal være nemt for borgerne at henvende sig til politiet, og faciliteterne skal understøtte medarbejderne, arbejdsopgaverne og skabe rammerne for en god kontakt med borgerne. Derfor glæder det mig også, at vi fra start har haft en god dialog om placeringen med Struer Kommune”, siger politidirektør Helle Kyndesen.

Borgerne i Struer kan fra efteråret 2021 se frem til faste ugentlige åbningstider med mulighed for personligt at foretage anmeldelser og modtage råd og vejledning.

Ud over de nye åbningstider for fysiske henvendelser vil der også ske en styrkelse af det øvrige politiarbejde i området. En af de betjente, der får arbejdsplads i Struer, bliver tilknyttet kredsens forebyggelsesafdeling med særligt fokus på eksempelvis forebyggelse af indbrud og kriminalitet hos børn og unge. Der vil også blive tid til patruljering i nærområdet og mindre efterforskningsopgaver i samarbejde med lokalstationen i Holstebro.

”Nærheden mellem politiet og Struer Kommune betyder i den grad noget. På nærpolitistationen i Struer kan borgerne i Struer Kommune nu få lettere adgang til at tale med politiet og dermed højnes serviceniveauet helt givet. Bekymringssamtaler og almindelig sagsbehandling rykker tættere på og det samme gør trygheden”, fortæller borgmester i Struer Kommune Niels Viggo Lynghøj.

Også politidirektøren ser frem til at åbne den nye nærpolitistation i Struer.

”Med den nye nærpolitistation får vi styrket vores lokale tilstedeværelse, bedre muligheder for dialog med borgerne og bedre muligheder for at bruge det vigtige lokalkendskab i vores efterforskninger”, slutter Helle Kyndesen.

I december 2020 faldt den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for 2021-2023 på plads. Et af pejlemærkerne i den nye flerårsaftale er et mere borgernært politi, som blandt andet skal udmøntes i flere nærpolitistationer. To af disse skal ligge i Midt- og Vestjyllands politikreds; en i Ikast-Brande Kommune og en i Struer Kommune.