Nyt samarbejde skal styrke lærerne og elevernes relationer

Lærernes relationskompetencer påvirker både børn og unges trivsel, deres faglige præstationer, deres fremtid og ikke mindst relationerne i klassen. Lærernes evne til at danne positive relationer til eleverne er faktisk den mest afgørende faktor for, om børn og unges tid i skolen og efter skolen er god.

Derfor påbegynder folkeskolerne i Struer Kommune et samarbejde med forsker og konsulent Louise Klinge, hvis faglige omdrejningspunkt er relationerne mellem lærer og elever. Samarbejdet består i et undervisningsforløb, der skal forfine lærernes relationskompetencer.

”Lærerens betydning er altafgørende, og børn har behov for, at betydningen er positiv. Derfor ser jeg meget frem til, at vi giver vores medarbejdere muligheden for at reflektere over deres egen betydning og potentiale i klasserummet,” siger Jeannette Enevoldsen, centerchef for Skole og Dagtilbud.

Forløbet skulle have været afviklet fra efteråret 2020, men er udskudt på grund af COVID-19. Derfor deltager alle medarbejdere, der arbejder i klasserummene på Struer Kommunes skoler, i april i en pædagogisk eftermiddag med Louise Klinge, der foregår virtuelt.

Efterfølgende skal der arbejdes med forløb på skolerne, hvor der igangsættes refleksionspakker, inden der i efteråret laves endnu en pædagogisk eftermiddag, der samler op på forløbet. De pædagogiske eftermiddage er desuden i tråd med Struer Kommunes helhedsplan for 0-18-årige, der i høj grad prioriterer kompetenceudvikling.