Erhvervsvenlighed i god udvikling i Struer

Struer går 19 pladser frem på listen over erhvervsvenlige kommuner. Det er resultatet den årlige måling af erhvervsvenlighed, som netop er kommet fra Dansk Industri, hvor en del af kommunens virksomheder har deltaget. Det resulterer i en samlet placering som nummer 42.

Virksomhedernes overordnede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed er gået 34 pladser frem, ligesom der i langt højere grad er lyst til at anbefale kommunen som sted for nye virksomheder.

Undersøgelsen viser herudover en rigtig flot udvikling både på Jobcentrets samarbejde med virksomhederne og på kommunens indsats for at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Også når det kommer til information og dialog mellem kommune og erhvervsliv er der fremgang i forhold til sidste års måling.

- Vi er glade for at se, at på vurdering af dialog og samarbejde og vores indsats for at hjælpe erhvervslivet med arbejdskraft, vi udvikler os. Det er elementer, som vi fokuserer på, og hvor vi over det seneste år har sat flere nye initiativer i gang. Det er også disse områder, vi vil forstærke indsatsen på i de kommende år. Derfor noterer jeg med tilfredshed, at vi er på vej i den rigtige retning som erhvervsvenlig kommune, lyder det fra borgmester Mads Jakobsen.

Dansk Industris undersøgelse viser også forbedringspotentialer for kommunen, og her er man allerede i gang:

- Vi har naturligvis også noteret os, at undersøgelsen peger på, at kommunens sagsbehandlingstider for byggesager er gået tilbage. Det er noget, som vi allerede er opmærksomme på og fra byrådets side tilfører flere ressourcer. Det forventer jeg vil give en hurtigere sagsbehandling indenfor overskuelig fremtid, siger borgmesteren.

Ud over at være den midt- og vestjyske kommune, der har udviklet sig mest det seneste år, så er Struer Kommune også i top 10 på landsplan på blandt andet ”grøn udvikling”, hvor indsatsen har haft særlig fokus på affaldshåndtering og energioptimering af kommunalt ejede bygninger.