Trafikændringer i Struer under Run To The Beat

Run to the Beat powered by Bang & Olufsen bliver i år afviklet lørdag den 3. september i Struers gader. Det er syvende gang motionsløbet finder sted, og det vil ligesom tidligere år påvirke trafikken, at et forventet antal på mere end 2000 løbsdeltagere indtager gaderne i Lydens By.

Se kort over ruten i bunden af denne artikel, hvor du kan se, hvor ruten går og hvilke områder, der bliver påvirket.

Vi håber naturligvis på at se dig løbe eller heppe på familie og venner til årets Run to the Beat, men hvis du har ærinder i bil på dagen, bør du læse med her for at kunne tage højde for trafikændringerne.

Løbsorganisationen har naturligvis gjort sit yderste for at mindske generne i forbindelse med arrangementet, men af hensyn til løbernes sikkerhed samt opsætning og nedtagning af udstyr osv., vil der være følgende ændringer og afspærringer i trafikken.

Lørdag den 3. september - løbsdag

Opsætning af hegn langs ruten starter kl. 8.00 lørdag morgen. I løbet af hele løbsdagen indtil kl. 16 vil det være svært at komme frem i bil i Struer by. 

Kl. 10-11, 13-16 er Hjermvej spærret for gennemkørsel.

Kl. 13.30-16.00 er Fjordvejen spærret i begge retninger mellem brobuerne og Bremdal. Derfor vil det i hele tidsrummet ikke være muligt at køre i bil til eller fra Sejlhusene, hele lystbåde- og industrihavnen, kolonihaverne Fjordglimt på Vralden og beboelse og virksomheder i områderne. Hvis du skal til Bremdal Camping og Struer Vandrehjem, er det dog muligt at komme fra nord ad Fjordvejen.

Hele løberuten vil være lukket for trafik i løberetningen i tidsrummet kl. 13.30-15.30 og delvist lukket kl. 15.30-16.00. Her vil den ene af vejbanerne være spærret på ruten og det vil i begrænset omfang være muligt at køre i løberetningen på ruten. I dette tidsrum vil Fjordvejen dog stadig være spærret.

Sluser til passage og fortrinsret for udrykningskøretøjer
Der vil blive oprettet sluser, der gør det muligt at krydse ruten i vejkrydsene Ringgade – Bredgade, Ringgade – Søndergade og Peter Bangsvej – Søndergade/Hjermvej. Ved passage bedes du tage hensyn til anvisninger fra officials og løberne generelt.

Bommene mellem Odinsvej-Pilevej og Lundgårdsparken-Pilevej samt bommene Struerdalvej bliver åbnet i tidsrummet for løbet, så du her kan få adgang til Ringgade og sluserne der.

På grund af afspærringerne og de trafikale ændringer i hele den østlige del af Struer vil det være en god ide at flytte bilen dagen før eller tidligt om morgenen, hvis du bor i et berørt område og skal ud af i løbet af dagen.

Så snart motionsløbet er overstået kl. 16, bliver hegnene fjernet, så bilister igen kan komme til og fra de pågældende områder og trafikken kan blive normal igen så hurtigt som muligt.

Udrykningskøretøjer har som altid fortrinsret i hele tidsrummet for løbet. Hjemmeplejen bliver hjulpet af løbets officials til at færdes i byen så nemt som muligt. Men hvis der opstår nødsituationer i løbet af dagen, kan du altid kontakte en løbsofficial, som kan kontakte løbsledelsen for en løsning.

Hold dig opdateret via hjemmesiden www.runtothebeat.dk eller her på www.struer.dk hvor evt. ændringer vil blive annonceret.