Debatten om Klog Energi - erfaringer fra Nordvestjylland

De tre nordvestjyske kommuner Struer, Holstebro og Lemvig Kommune er sammen vært for ”Debatten om Klog Energi”, en betydningsfuld energikonference, som afholdes på Christiansborg den 6. december 2023. Konferencen udspringer af et samarbejde mellem de tre kommuner, hvor man blandt andet kæmper for at sikre en brintforbindelse til landsdelen og øge lokale gevinster for produktion af vedvarende energi (VE).

Debatten om Klog Energi

Nordvestjylland har siden 1990’erne været en vigtig, grøn VE-pioner med Nordsøen som nabo og er allerede rustet til fremtiden inden for videreforædling af energi – Power-to-X. Danmark kommer bedst i mål med planer for grøn omstilling og CO2-reduktioner med Nordvestjylland som partner, men det kræver øget politisk fokus på konkrete dilemmaer.

På Debatten om Klog Energi kommer eksperter, foregangsvirksomheder og politikere til at forholde sig til dilemmaer, når de debattere hvordan Danmark udnytter Nordvestjyllands potentialer for grøn energi, samt hvordan vi løser konkrete udfordringer og sættet turbo på landets grønne omstilling.

Nordvestjysk brintforbindelse og lokale gevinster

En af de vigtigste forudsætninger for at realisere Nordvestjyllands kolossale potentiale for VE er, at Idomlund ved Holstebro kobles på den kommende brintforbindelse til Tyskland. Det er her, vi kobler havvind med PtX, det er her, der allerede arbejdes på store PtX-projekter, og det er her, store virksomheder som Ørsted, japanske Sumitomo, CIP, Everfuel, Plug og Skovgaard Energy viser stor interesse i at sætte spaden i jorden. Et brintrør fra Idomlund til Tyskland er en investering, som vil give mangefold igen til det danske samfund.

Udover brintforbindelsen er en anden vigtig forudsætning, at der skabes lokale gevinster, som står mål med de omkostninger, det har for lokalsamfundene og kommunerne at opstille vindmøller og solcelleanlæg. Derfor er det helt essentielt, at der skabes og vedtages en model, hvor der kommer mærkbare lokale gevinster gennem et udviklingsbidrag i forhold til produktion af grøn strøm og forædling af grøn strøm.

Konkret foreslår de tre kommuner en model udviklet efter norsk forbillede, hvor der indføres en belønning til de kommuner, som leverer grøn strøm. Dels som et variabelt beløb i forhold til produktionen (4 øre pr. produceret kWh) og et beløb på placeringen af anlægget, som vi kender det fra dækningsafgiften på statslige ejendomme.

Samarbejde mellem tre kommuner

Konferencen ”Debatten om Klog Energi” på Christiansborg og arbejdet for en nordvestjysk brintforbindelse samt lokale gevinster udspringer af et stærkt samarbejde mellem de tre nordvestjyske kommuner. Samarbejdet gør, at de tre kommuner står stærkt, når de kæmper for at udfolde de stedbundne potentialer, som befinder sig på egnen. Det skal skabe arbejdspladser og lokal udvikling. Samarbejdet kaldes ”Klog Energi – Grøn omstilling på nordvestjysk”.

Mere om samarbejdet og konferencen på Klogenergi.dk