Kom til orienteringsmøde og stiftende generalforsamling for foreningen Uddannelsesinitiativet i Struer

I Struer har vi ambitioner om at skabe et stærkt miljø for videregående uddannelser inden for lyd og lydrelaterede emner. Det nye uddannelsesmiljø skal især tage afsæt i Struers lydhistorie og udnytte den store viden samt de mange faciliteter, som området har inden for lyd. Projektet skal dermed arbejde for at synliggøre uddannelses- og forskningsmulighederne i Struer.

Herunder er formålet at gøre det attraktivt for studerende, særligt inden for teknik og lyd, at tage hele eller dele af deres semestre i vores område. Det kan f.eks. være i form af praktikophold, tværfaglige moduler, specialestudier m.m. Det kan også involvere cases, der stilles af enten lokale virksomheder eller aktører såsom kommunen, Struer Museum etc.

Uddannelsesinitiativet samarbejder med flere danske universiteter, og der er allerede godt gang i både aktiviteter, tilbud og studerende i Struer. Aktiviteterne har således været støt stigende siden projektets start i 2021. Projektet har i de første år været drevet af Struer Kommune, stærkt støttet af en styregruppe med repræsentanter fra Bang & Olufsen, Phillips-Medisize og Sound Hub Denmark samt Struer Statsgymnasium og Syddansk Musikkonservatorium. Nu træder bl.a. Harman-Samsung og Struer Erhvervsforening også ind i kredsen af stiftere og støtter på den måde op om projektet:

”Struer Kommune arbejder målrettet med at skabe et miljø for videregående uddannelser i området. Den nye forening Uddannelsesinitiativet er et konkret tiltag, der understøtter visionen om Struer som et internationalt kraftcenter inden for lyd. Ved at skabe værdifulde relationer mellem forskning, lokale virksomheder, de studerende og kommunen vil foreningen på sigt kunne bidrage til øget vækst i form af veluddannet arbejdskraft og et stærkt erhvervsliv. Vi håber derfor, at flere uddannelsesenheder og virksomheder har lyst til at tage del i at udleve denne ambitiøse vision,” udtaler Mads Jakobsen, borgmester i Struer Kommune.

For at kunne samle endnu flere virksomheder om projektet samt for at kunne skabe de rette rammer, er partnerne gået sammen om at stifte foreningen Uddannelsesinitiativet i Struer. Nu inviteres der derfor til orienteringsmøde og stiftende generalforsamling for alle interesserede. Det foregår torsdag d. 29. juni kl. 15.00-17.00 i Sound Hub Denmark på Peter Bangsvej 17 i Struer. I løbet af eftermiddagen kan du høre mere om projektet samt mulighederne for at blive en del af foreningen.

Tilmelding til arrangementet

Alle er velkomne til at deltage i arrangementet. Af hensyn til vores planlægning vil vi dog opfordre til, at du tilmelder dig hos projektleder Katrine Frausig på mail katrinepf@struer.dk eller telefon +45 30 60 31 82.

Du kan læse mere om Uddannelsesinitiativet og de forskellige aktiviteter, initiativet står bag på hjemmesiden:

Klik her for at læse mere om initiativet

Program for arrangementet

Eftermiddagen starter med orienteringsmødet. Her vil initiativgruppen fortælle mere om uddannelsesprojektet og parterne bag samt hvorfor det er vigtigt, at der bliver skabt et attraktivt uddannelsesmiljø i Struer.

Efter en kort pause fortsætter arrangementet med den stiftende generalforsamling. Her er alle, der har lyst, velkomne til at deltage og melde sig ind i foreningen.

Klik her for at se programmet