Søsportens hus - Ved Fjorden 12-14 - Tilslutningstilladelse via fedtudskiller

Tilladelse til tilslutning af spildevand via fedtudskiller til offentlig kloak for Søsportens Hus, Ved Fjorden
12 – 14, 7600 Struer i følge de stillede vilkår.

Du kan se tilladelsen her