Send din besked sikkert til Struer Kommune

Personfølsomme oplysninger bør aldrig sendes via almindelig mail.

Sådan sender du personfølsomme oplysninger sikkert til Struer Kommune

Det er nemt at sende en mail sikkert - direkte til rette afdeling i Struer Kommune. 

  1. Find afdelingen i listen herunder
  2. Fold menupunktet ud. ved at klikke på pilen. 
  3. Klik på linket "Send sikker mail som borger" i menupunktet. Virksomheder skal klikke på "send sikker mail som virksomhed"
  4. Når du klikker, åbner en browser, hvor du bliver bedt om at logge på med MitID. 
  5. Når du er logget på, kommer der et ”Skriv ny besked billede”. Her kan du skrive sikkert til den afdeling, du har valgt.
  6. Skriv din besked. Du kan også vedhæfte filer her.
  7. Klik på send, når du er færdig.

Når du sender mails til os på denne måde, bliver din besked krypteret, så det kun er modtageren, der kan læse den. 

Har du spørgsmål til pas, mitID, sygesikring, lægevalg, kørsel, kørekort, folkeregister og lignende?

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Vielser på rådhuset, alkoholbevilling eller legater, samt Struer Kommunes presse- og kommunikationsafdeling

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Skal du i gang med en byggeansøgning, tilføje jordvarme, tilbygning eller andet?

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Sundhedsplejen, PPR, familierådgivning, familiebehandling, hjælp og støtte til sårbare børn og unge.

Brug disse links:

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

 

Skal du i kontakt med den fælles administration og ledelse af Struer Kommunes skoler og dagtilbud? Brug disse links:

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Hjælp omkring handicap, socialt udsatte, hjemløse, misbrug, kriseramte og borgere med psykiske sygdomme og hjerneskader mm.

Borger - Send sikker mail

Virksomhed - Send sikker mail

Ansøgning om personlig og praktisk hjælp, madservice, pasning- og plejeorlov, ældre- og plejebolig samt rehabiliteringsforløb.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Skriv til os om Ansøgning om hjælpemidler, bolig ændringer, støtte til køb af bil, kropsbårne hjælpemidler, sko, parykker og proteser.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Henvendelser vedrørende It og digitalisering i Struer Kommune

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Skriv itl os om: Hjælp til jobsøgning, jobformidling, tilmelding ved ledighed, kontakt til jobrådgiver mv.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Skriv til os, hvis du har spørgsmål omkring Kulturtilbud og kunstudvalg samt fritidsaktiviteter. Tilskudsregler, puljer, faciliteter og lokaler.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Til fremsendelse af oplysninger vedrørende løn og peronale

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Her kan du kontakte Kommunernes Pensionssystem, som håndterer administration af kommunale ydelser.

Borger - send sikker mail

Skriv til os om Omkring lokalplaner, tilladelser vedr. natur, miljø, dambrug, landbrug, spildevand, jordvarme, BBR eller skadedyr.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Skriv til os om sundhed og træning, patientuddannelse/rehabilitering, rygestop, kostvejledning, hjerneskadekoordination eller forebyggende hjemmebesøg

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Skriv til os om om sygepleje, sårbehandling, medicin, injektioner eller pleje af døende i eget hjem
eller spørgsmål om ansøgning af bevilling til inkontinens, kompression, stomi eller diabetes

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Skriv til os om fortove, veje og offentlige områder i kommunen, kommunale anlægsprojekter og vedligeholdelsen af kommunale bygninger.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Tilflytterservice hjælper alle, der enten overvejer eller lige er flyttet til Struer Kommune.

Tilflytterservice koordinerer også Tilflytter-jobordning, velkomstpakker, events for tilflyttere og meget andet.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Ansøgninger og spørgsmål omkring Kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, fleksløn, revalidering og andre ydelser

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail