Udsatterådet

Udsatterådet skal være talerør for kommunens socialt udsatte og sætte fokus på vores forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning politikker og beslutninger har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

Rådet skal være med til at skabe fokus, synlighed og opmærksomhed på temaer, problemstillinger, spørgsmål og indsatser, som vedrører udsatte grupper samt øge muligheden for, at socialt udsatte kan komme til orde og få medindflydelse.

Udsatterådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- og klagesager, men drøfter spørgsmål af mere generel karakter og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Udsatterådet skal fungere som erfarings- og vidensressource for både politikere og medarbejdere i Struer Kommune og er i sidste ende med til at sikre en effektiv og kvalificeret indsats på udsatteområdet. Det er derfor sammensat med udgangspunkt i at skulle repræsentere selvoplevet erfaring og/eller massiv faglig viden inden for grupper af borgere, som indbefatter blandt andet hjemløse, borgere med rusmiddelmisbrug, prostituerede, psykisk sårbare, unge udsatte.

Valg til Udsatterådet følger det ordinære kommunalvalg.

Forretningsorden

Medlemmer

  • Theresa Wollenberg - Formand
  • Nynne Skov Pedersen - Næstformand
  • Thea Hald
  • Steen Jeppesen
  • Jeannette Gadegaard
  • Anna Marie Brix Poulsen

Har du spørgsmål, så kontakt