Peter Bech Vestergaard (B)

Medlem af Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget
Medlem af Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget

Mail: peterbv@struer.dk
Telefon: 24 80 08 42

Civilt erhverv: Familieplejer

Født: 1973