Bevæg Dig For Livet i Struer Kommune

I Struer Kommune har vi fokus på sundhed – vi ønsker at understøtte det gode, sunde og trygge liv i kommunen. Vi arbejder med sundhedsbegrebet ud fra den devise, at borgere skal have mest mulig indflydelse på eget liv, da det er med til at fremme trivslen. Fysisk- og mentalsundhed ser vi som to sider af samme sag, da de har en uomtvistelig indvirkning på hinanden. Derudover gør vi en stor indsats for at forebygge og arbejde med at fremme sundheden. Bevæg Dig For Livet spiller netop ind i denne sundhedsdagsorden.

Struer Kommunes overordnede målsætning er, at andelen af inaktive skal falde fra 21% til 18%, hvilket svarer til ca. 520 færre inaktive borgere i 2024. Derudover skal andelen, der dyrker idræt eller anden form for motion i fritiden, stige fra 46% til 51%, hvilket svarer til ca. 2.200 flere i 2024.

Et partnerskab med DGI og DIF giver Struer Kommune mulighed for at trække på et stærkt fagligt netværk og inspiration til at skabe nye eller gentænke aktiviteter, som understøtter kommunens vision. Bevæg Dig For Livet kan være med til at samle kommunens indsatser under én paraply og på den måde skabe en fælles retning. Derudover kan partnerskabet være med til at åbne dørene for et stærkere tværkommunalt samarbejde på flere niveauer samt forstærke de igangværende indsatser.

Bevæg Dig For Livet-puljen

For at understøtte Bevæg Dig For Livet-indsatsen i kommunen er etableret en pulje på op til 200.000 kr.
Puljen skal bakke op omkring Struer Kommunes og Bevæg Dig For Livets fælles vision for projektet og er afsat for at støtte initiativer, der får flere borgere gjort aktive.

Tilskud tildeles som prioritet til initiativer, der henvender sig til Bevæg Dig For Livet-målgrupperne 'børn og unge', 'seniorer' samt 'borgere på kanten'.
For hver af målgrupperne sættes der fokus på indsatsområderne 'sundhed og bevægelse', 'fællesskaber og netværk' samt 'foreningsudvikling'.

Hvem kan søge

Puljen er bredt tilgængelig og kan både søges af foreninger, selvorganiserede grupper, kommunale og private aktører – dog ikke enkeltpersoners aktiviteter og projekter.

Projekter hvor flere aktører og fællesskaber samarbejder tilgodeses.

Kriterier 

Midlerne tænkes uddelt efter følgende kriterier:

 • At det skabes mulighed for eller afprøves nye aktiviteter med det formål at få flere borgere gjort aktive, sætte fokus på bevægelse og inkludere målgruppen i et fællesskab.
 • At der afprøves nye formater eller initiativer, der gør, at ansøgeren kan favne grupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at ansøgeren kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt.
 • At der opstartes initiativer eller tiltag, der styrker ansøgerens betydning i lokalområdet, udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre foreninger kan få glæde af.
 • At midlerne bruges til konkrete udgifter (fx trænerudgifter/ instruktørhonorar, halleje m.m.), som hænger sammen med Bevæg Dig For Livet-initiativet/projektet. Der gives som udgangspunkt ikke midler til forplejning.

Ansøg Bevæg Dig For Livet-puljen

Tiltag i kommunen

Igangværende aktiviteter

Sjov træning for unge i alderen 10-14 år

Har du lyst til at have det sjovt og samtidig styrke din krop? -Er du mellem 10-14 år?
-Savner du et hold, hvor der er plads til dig?

Så er Power Youngs netop noget for dig!

Rasmus og Thomas er to fysioterapeuter der laver masser af sjov motion, som lige er tilpasset dig.
Gennem leg og bevægelse, vil vi styrke din selvtillid, muskelmasse samt glæde og overskud til at klare hverdagens udfordringer.

Vi bruger vores faciliteter til at lave en blanding af boldspil, styrketræning, pulstræning og leg.
Det handler om at finde glæden ved at få sved på panden og alle kan være med.

Træningen foregår hos Struer Fysioterapi, Vestergade 11.

Et nyt hold opstarter i januar måned.
Kontakt Struer Fysioterapi, hvis du vil med på holdet.

Motion, fællesskab og natur

Naturen har stor betydning for menneskets fysiske og psykiske velbefindende.
Ophold i naturen kan bl.a.:

 • Virke afstressende
 • Styrke vores immunforsvar
 • Forbedre søvnkvaliteten
 • Øge vores psykiske velvære og humør
 • Virke motiverende
 • Øge optaget af D-vitamin
 • Styrke vores sanser
 • Medvirke til at holde hjernen frisk
 • Have en positiv indvirkning på vores kredsløb

Til Naturtræningen er der fokus på at træne kraft, puls og balance. Der vil indgå elementer af leg, så vi får grinet sammen og får en sjov træning. Naturen indbyder også til, at vi får brugt alle vores sanser.
Ofte vil vi bevæge os rundt på en kortere rute, hvor vi vil gøre stop med forskellige øvelser.

Tid og sted

Struer Energi Park kl. 10.30 - der er mulighed for fællesopvarmning ved Aktiv Onsdag.
Træningen varer 1 time. Vi træner som udgangspunkt i alt slags vejr, så husk tøj og sko, der passer til vejrudsigten. (Dog træner vi ikke ude ved glat føre, hård frost, storm eller tordenvejr)

Træningsperiode: Onsdag d. 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 og 10/5

Tilmelding ved Aktiv Onsdag 

Prisen er 125 kr. for de 5 træningsgange

Bliv en del af eventyret imens du udforsker det

Struer Bibliotek, Naturstyrelsen og Bevæg Dig For Livet gik i foråret sammen om at skabe to eventyr i Struer Kommune. Tag med på eventyr i naturen. Eventyrerne bliver levende undervejs, da du skal på skattejagt og løse forskellige sjove udfordringer undervejs.

Download appen ’Natureventyr’ - den er gratis.

 • I Lystanlægget i Struer by kan du opleve eventyret ’Da Johannes fandt sin muse’, som handler om drengen Johannes, der drømmer om at blive kunstner. Derfor skal han ud at finde sin muse - og han har brug for din hjælp undervejs.
  Ruten er handicap- og barnevognsvenlig.

 • I Skramsdale ved Kjærgaardsmølle vest for Struer kan du opleve eventyret om ’Det magiske horn og årstiderne’. Området i Skramsdale bærer tydeligt præg af istiden, som skabte de fem dale i området, og landskabet spiller en vigtig rolle i det eventyr. Du følger høvdingedatteren Måne på hendes farefulde færd for at genskabe balancen i naturen, efter en ildelugtende tyv har stjålet skovfolkets magiske horn, som styrer årstiderne.
  Dette eventyr foregår i kuperet terræn med stigninger og er derfor ikke handicap- og barnevognsvenlig.

Ruterne er mellem 1.7-2.2 km lange og har en varighed på 60-75 min.

"Skal du ha’ lidt fitness med til frokosten?"

Sådan lød budskabet på Struer Kommunes intranet for medarbejdere i efteråret 2020. Dermed var opfordringen at bevæge sig mere under hjemmearbejdsdagene under og efter corona. Kampagnen var en del af Struer Kommunes indsats i Bevæg Dig For Livet.

Lær de gode øvelser at kende
Der sker noget, når vi bevæger os. Humøret stiger. Stressen falder. Vi får mere overskud. Både til os selv og dem omkring os (selv om det er lidt begrænset under disse coronatider). Her tæller store som små indsatser, så…

…har du kontorarbejde – så se med her og få fif af Carsten til at få sneget lidt mere motion ind i din hverdag.

…er du en af dem, der er mere på farten – så se med her og få friske fif af Torben til mere motion i hverdagen.

Husk – alt tæller.

Frokostfitness er en del af , som kommunen netop har indgået en partnerskabsaftale med.

Afholdte aktiviteter

Idræt der tæller

I vinteren 2020 var Struer Kommune med i Bevæg Dig For Livet-projektet 'Idræt der tæller', som er koncept udarbejdet af Parasport for sindet  i samarbejde med Aalborg kommune. 

'Idræt der tæller' er en gratis, videobaseret bevægelseskampagne målrettet bosteder, væresteder og aktivitetscentre.

Kampagnen indeholdte 20 videoer, som bostederne kunne få tilsendt, én af gangen på ugentlig basis. Videoerne indeholdte inspiration til simple måder at bevæge sig på - både inde og ude. De var målrettet borgere på handicap- og psykiatriområdet.

Tag på eventyr i Struer i 1800-tallet

Struer Bibliotek har med støtte fra Bevæg Dig For Livet lavet en puzzlewalk, som tager dig med på eventyr i Struer i 1800-tallet, hvor du udforsker de lokale historier gennem spændende gåder

Puzzlewalk er for alle aldre – så tag din familie, venner og kæreste med på eventyr. Eventyret varer cirka 2 timer – ca. 3 km.

Indgå i et cykelfællesskab

Struer Firmaidræt, Struer Cykelklub, Struer Kommune & DGI Vestjylland er gået sammen om at skabe cykelfællesskaber i Struer Kommune. Cykelfællesskaberne er både for dig, som ikke er vant til at cykle, men også for dig, som måske har cyklet lidt for dig selv, men nu ønsker at deltage i foreningslivet, hvor du også får fællesskabsfølelsen og det sociale med.

Gåtur med strandoprydning i fokus  

We walk er en kampagne inden for Bevæg Dig For Livet, hvor der afholdes aktiviteter af flere omgange. Kampagnen handler om, at frivillige landet over arrangerer gåture og inviterer andre med ud at gå. Her er der samtidig fokus på strandrydning, dvs. at man opfordres til at rydde strandene for affald samtidig med at man går sammen.

Struer Kommune, hvor især Aktivitetscenter Struer gjorde en stor indsats, var første gang med i januar 2021.

Læs mere på www.bevaegdigforlivet.dk/wewalk, hvor du også kan registrer din tur.

Danseundervisning - både online og fysisk 

I sommeren 2021 kunne børn i alderen 8-12 år komme på sommerdanseskole. Her mødtes børn både fysisk og online og danse sammen med Struer sportsdanserne - ganske gratis.

Få styr på teknik og sikkerheden ved SUP

I efteråret 2021 inviterede Struer Ungdomsskole og Bevæg Dig For Livet skoleelever i alderen 13-18 år ud at prøve kræfter med stand up paddle (SUP) ganske gratis og med mulighed for at låne alt udstyr.

Ung Struers instruktører stod for at afholde kurset, som var et 4 timer langt kursus, hvor man lærte  paddle teknik og om sikkerheden.

Frisk luft, lidt motion og en snak

Gå-fællesskab for unge startede i november 2021, og er et samarbejde mellem Struer Frivilligcentret, Forberedende grunduddannelse (FGU), Struer Kommune og  Bevæg Dig For Livet.

Hver torsdag står frivillige klar ved FGU kl. 14 til at gå en tur med de unge, der kunne have lyst til frisk luft, lidt motion og en snak med andre unge eller de frivillige. Målgruppen er uge 16-30 år.
Det er gratis.

Få styrket læselysten og motorikken 

Projektet 'Leg og læselyst' skal være med til at styrke læselysten og motorikken hos børn i alderen 2-5 år samt deres familier. Projektet startede op i foråret 2022. Det er gratis og afholdes i Ådalens forsamlingshus. Man mødes en time hver uge og laver motoriske lege sammen. Sproget understøttes ved, at man får relevante bøger og legetøj med hjem, man kan benytte til næste gang.

Der kommer nærmere information om tidspunktet.

'Leg og læselyst' er et samarbejde mellem Struer Bibliotek, NordVestBO, Bevæg Dig For Livet og Struer Kommunes fritidsvejleder.

E-sport med fokus på bevægelse

Sund gaming Struer er et samarbejde mellem Bevæg Dig For Livet, Struer Ungdomsskole og DGI.
Tilbuddet henvender sig til børn i alderen 11-14 år, som brænder for e-sport, men som også trænger til at bevæge sig mere. Der er fokus på et godt og trygt fællesskab omkring e-sport, samtidig med bevægelse i form af fx laser-tags, samarbejdsøvelser m.m.

Der er løbende tilmelding - Tilmeld dig her.

Hent Bevæg dit for livet-logoet

Har du spørgsmål, så kontakt