Vand, varme og el

Struer Energi er et multiforsyningsselskab, der leverer el, fjernvarme og vand i dele af Struer Kommune samt håndterer spildevand i hele kommunen. På www.struerenergi.dk kan du se, hvilke områder selskabet forsyner.

Husk, at du ved til- og fraflytning selv skal sørge for at melde flytning til Struer Energi. 

Meld Flytning

Luk alle
Åben alle

Struer Kommune er tilsynsmyndighed på vandforsyningsområdet.

Hvis du er bosiddende i Struer Kommune, kommer dit drikkevand overvejende fra Struer Energi Vand, som sikrer, at drikkevandskvaliteten i området er i orden ved jævnlige kontroller.

Struer Energi leverer vand til:

 • Struer By
 • Bremdal (fra 1. januar 2021)
 • Asp
 • Linde
 • Fousing Mejeriby og Fousing Kirkeby
 • Ølby
 • Vejrum Stad og Vejrum Kirkeby
 • Resen
 • Oddesund Syd
 • Store dele af landområderne

Struer Energi håndterer spildevand og regnvand for langt de fleste borgere i Struer Kommune. 

Alle byområder i kommunen er separatkloakeret, hvilket betyder, at spildevand og regnvand er adskilt, og kun spildevand ledes til renseanlæggene, hvorimod regnvand ledes til recipienter såsom vandløb, fjorde og søer. 

Struer Energi Spildevand står for driften af rensningsanlæggene i Struer, Flovlev og Linde.

Læs mere om spildevand

Struer Energi Fjernvarme A/S forsyner:

 • Struer by
 • Hjerm
 • Bremdal
 • Vejrum Stad og Vejrum Kirkeby
 • Humlum

Fjernvarme er den mest udbredte form for opvarmning i kommunen. Enkelte erhvervsområder og mindre bysamfund er dog naturgasforsynede.

Når man snakker el, skelnes der mellem to ting, nemlig distributøren af el (elnettet) og el-leverandøren.
Elnettet er det ledningsnet, der findes under jorden. Hvilket elnet du er tilknyttet, afhænger af din forbrugsadresse, og kan derfor ikke til- og fravælges.


El-leverandøren står for den el, der kommer ud af din stikkontakt, og er ikke afhængig af din adresse. I Danmark er der frit valg af el-leverandør.

Struer Energi Handel A/S er et elhandelsselskab under Struer Energi A/S. Selskabet sælger og leverer strøm til ca. 4.900 husstande og virksomheder.

Struer Energi A/S er et aktieselskab, som er 100 procent ejet af Struer Kommune. Da Struer Energi er en selvstændig koncern, reguleret af selskabslovgivningen, og ledes af den valgte bestyrelse under ansvar for selskabslovgivningen. Struer Kommune udøver sine ejerbeføjelser på generalforsamlingerne og via virksomhedens ejerstrategi.

Nybygget hus på Kjelding Høj
Luk alle
Åben alle

I Struer Kommune er der både kollektiv opvarmningsformer, i form af fjernvarme og naturgas, samt mange boliger der er individuelt opvarmede. Her kan du få viden om de alternative energiformer.

Flere går væk fra de traditionelle opvarmningsmidler såsom olie, kul og træ, når huset, garagen og lignende skal opvarmes. Vi ser en stigende tendens til, at de vedvarende energikilder, hvor eksempel sol og vind bruges, vinder indpas. Nedenfor kan du få information om forskellige opvarmningsmuligheder til din bolig og læse om Struer Kommunes klimatiltag.

Spildevand er alt det vand, der kommer fra bygninger eller befæstede arealer.

Ved spildevand forstår vi alt vand, der ledes væk fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer. 

Hos almindelige husejere opdeler vi spildevandet i: 

 • Husspildevand inde fra huset  
 • Tag- og overfladevand, regnvand fra tage og andre helt eller delvist befæstede arealer  

Har du spørgsmål, så kontakt