Indkøb og udbud


Vil du arbejde for kommunen?

Skriv dig op

Bygge og anlæg

Luk alle
Åben alle

BYGGEGRUNDE I HØJGÅRDSPARKEN, HJERM TIL SALG I OFFENTLIGT UDBUD

Struer Kommune har byggegrundene Højgårdsparken 1, 3 og 5, 7560 Hjerm til salg i offentligt udbud.

Grundene er tinglyst under matr.nr.. 4 dp, 4 dq og 4 dr, Hjerm Gde, Hjerm, med areal p  hhv. 1.087 m2, 960 m2 og 928 m2. Grundene sælges samlet. Der er ikke fastsat nogen mindstepris. Buddet skal angive et fast beløb. Budsummen er incl. moms og tilslutningsafgifter for 3 grunde.

Køber kan betinge buddet af, at der kan ske udstykning af grundene til i alt 5 grunde. Køber skal i den forbindelse afholde samtlige omkostninger til sådan udstykning, herunder yderligere tilslutningsomkostninger. Købstilbud afgives på særskilt budblanket og skal i lukket kuvert mrk. ”Købstilbud” være afleveret til Struer Kommune, Sekretariatet, Østergade 11-15, 7600 Struer senest den 4. marts 2022 kl. 12.00. Buddet kan ogs  fremsendes indscannet pr. mail til houe@struer.dk.

Køber erklærer at have gjort sig bekendt med, at grundene sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår bl.a. heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, men kan afvise dem alle.

Køber erklærer endvidere at have gjort sig bekendt med og accepterer bestemmelserne i budvilkårene

(Købsaftale). Henvendelse om grundene kan rettes til Mads Houe på tlf. nr. 96848232.

Hvis du vil have din virksomhed registreret i på Struer Kommunes håndværkerliste, skal du gøre det her.

Vare - og tjenesteydelser

Luk alle
Åben alle

Herunder ses de aktuelle licitationer i Struer Kommune

Offentligt udbud - Asfaltarbejder i Struer Kommune 2022

Udbudsmaterialet kan ses og downloades her

Udbuddet omfatter i hovedtræk 280 t AB og 1215 t PA

Udbuddet har følgende tidsfrister:

  • Aflevering af bud senest den 30. juni 2022 kl. 12.00 på iBinder
  • Spørgefrist den 24. juni 2022 kl. 12.00 via iBinder
  • Svar på spørgsmål/rettelsesblade 27. juni 2022 via iBinder

Der skal som minimum afleveres udfyldt og underskrevet tilbudsliste og samtykkeerklæringen om uforfalden gæld til det offentlige.

Har du spørgsmål, så kontakt