Hundehold med mere end 5 hunde

Etablering, udvidelse eller ændring af et hundehold med 5 eller flere hunde over 18 måneder kræver en tilladelse. Det gælder både, hvis det er dine egne hunde, og hvis det drejer dig om en hundekennel eller en hundepension.

Inden ændringerne skal du sende oplysninger ind til Struer Kommune om hundeholdets størrelse, kort over placeringen af bure, løbegårde, opbevaring af gødningen m.v. Du skal også indsende oplysninger om et eventuelt hundehold, der allerede er på ejendommen i forvejen.

Du skal være opmærksom på, at der er afstandskrav, der skal være overholdt:

  • En hundekennel skal som udgangspunkt ligge 200 m fra eksisterende eller planlagt byzone og sommerhusområde samt øvrige områder udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende samt 100 meter til nabobeboelse.
  • En hundepension skal som udgangspunkt ligge 300 m fra eksisterende eller planlagt byzone og sommerhusområde samt øvrige områder udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende samt 200 meter til nabobeboelse.

Afstandskravene fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, stk. 3.

Hvis det ikke er muligt at overholde afstandskravene, kan du søge om en dispensation. Dette skal fremgå af det materiale, du sender ind.

Senest 14 dage efter du har anmeldt, at du ønsker at have et hundehold på din ejendom, vil du modtage en tilbagemelding fra kommunen. Af tilbagemeldingen vil det fremgå, om det, du ønsker, kan lade sig gøre. Måske skal der indsendes yderligere oplysninger, før kommunen kan vurdere sagen.