Robottestcenter

I Struer er der etableret et robottestcenter, som rummer faciliteter og fysiske rammer for udendørs test og kvalitetssikring af mobile robotter - herunder i forbindelse med navigation og sikkerhed.

Inden robotter slippes løs for at varetage forskellige arbejdsopgaver, er det nødvendigt at teste kørselsmønstre, adfærd og sikkerhed indenfor afgrænsede områder. 

Dette er muligt i robottestcentret i Struer. Her er forskellige terræntyper og belægninger, fx græs, grus og asfalt, alle med forskellige hældninger. Det vil sige en slags agilitybane for robotter.

Luk alle
Åben alle

Conpleks Innovation ApS og Struer Kommune har indgået et samarbejde om at benytte et kommunalt areal som testområde til udendørs, mobile robotter. 

Målet er, at testcentret i Struer skal indgå i det strategiske samarbejde og netværk. RobOut, der er indgået mellem en række midtjyske robotvirksomheder. 

Business Region MidtVest arbejder for optimale rammer for digital udvikling i Midt- og Vestjylland, herunder digital infrastruktur og testfaciliteter for udendørs robotter.

Arealet udmærker sig ved at bestå af mange forskellige terræntyper, belægninger og hældninger. Arealet er et offentligt areal med boldbane og atletikfaciliteter. Der kan derfor være brugere på arealet hele døgnet. Antallet af brugere er dog begrænset indenfor almindelig arbejdstid, så de fleste dage vil det være muligt at teste robotter i dette tidsrum. Der kan dog være enkelte dage, hvor der afholdes en idrætsdag eller lignende. Det er derfor vigtigt at kontakte Struer Kommune i god tid (senest en uge før) for at høre, om anlægget er optaget, eller der er plads til robottests. 

Adresse: Morten Andersens Passage 5, 7600 Struer

Struer er Lydens By. Her har virksomheder, iværksættere og samarbejdspartnere let ved at afprøve ideer og prototyper, og i det internationale udviklingsmiljø Sound Hub Denmark kan robotvirksomheder og iværksættere få adgang til faciliteter og kompetencer indenfor lydteknologi og akustik. 

I takt med at mobile robotter kommer til at løse flere opgaver på offentligt tilgængelige arealer, skærpes vigtigheden af et fælles sprog for mennesker og robotter, herunder intentionsmarkører, som kendes fra fx bakkende lastbiler. Eftersom der på nuværende tidspunkt endnu ikke er sat nogen standarder for den type markører, kan resultatet af et samarbejde mellem midtjyske robot-virksomheder og danske lydvirksomheder blive værdifuldt og trendsættende for begge brancher.

Ved indkørsel til arealet skal der bruges en bomnøgle, som kan lånes hos Conpleks Innovation, Fælledvej 17 i Struer. Kontakt Conpleks på 96630900 og lav aftale om afhentning af nøglen.

Vigtigt! 

Robotterne skal altid være under opsyn. Alternativt skal testområdet afspærret, og der skal opsættes skiltning med information om, at området ikke må benyttes.

Oversigt over testområderne

Oversigt over robottestcenter

Har du spørgsmål, så kontakt

Conpleks Innovation

Tlf: 96 63 09 00
Fælledvej 17, Struer

Teknisk drift og anlæg

Tlf: 96 84 84 82

Send mail: tda@struer.dk

 

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Find sikre mailadresser her