Fritidsvejledning

Du kan kontakte kommunens fritidsvejleder Rikke Dalby og aftale en tid til vejledning på Struer Bibliotek.

Her kan du få personlig vejledning, rådgivning og inspiration til en fritidsaktivitet. Du kan også blive orienteret om de økonomiske muligheder for støtte gennem fritidspas, praktisk info inden opstart og meget mere.

Fritidsvejlederen kan hjælpe med:

  • Inspiration og introduktion til forskellige fritidsaktiviteter 
  • At vælge en fritidsaktivitet - enten ved et personligt møde, der kan foregå i eget hjem, eller ved at introducere barnet/den unge for nogle forskellige fritidsaktiviteter 
  • At følge barnet/den unge til en aktivitet for at sikre en god og tryg opstart 
  • At følge op på fritidsaktiviteten for at sikre, at alt går vel 
  • At bygge bro mellem familie og forening ved at koordinere og synliggøre kommunens fritidstilbud 
  • At formidle kontakt til foreninger og klubber om fritidsaktiviteter 

Fritidspas er økonomisk støtte til betaling af børn og unges kontingent i forbindelse med fritidsaktiviteter.

I Struer Kommune er det børn og unge i alderen 0-25 år, der kan søge om at blive fritaget for kontingent gennem fritidspasset. Det er også muligt at ansøge om udstyr til aktiviteten. Formålet med fritidspas er at understøtte, at alle børn og unge i kommunen får muligheden for at deltage i en fritidsaktivitet uanset økonomisk baggrund.

Fritidsvejlederen kan også hjælpe med at skabe kontakt til andre foreninger og organisationer, der understøtter børns fritidsaktiviteter- eksempelvis Broen Struer.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for fritidspas.

Du har mulighed for at indstille et barn/en ung til fritidsvejledning, hvis vedkommende har brug for inspiration eller introduktion til forskellige fritidsaktiviteter. 

Indstil til fritidsvejledning

Har du spørgsmål, så kontakt