Generelt om planlægning for VE-anlæg

Nye solcelleanlæg og vindmøller kræver, at der laves lokalplaner og kommuneplantillæg, og der skal også udarbejdes en miljøvurdering af projekterne.

I forbindelse med planlægningen for de konkrete projekter vil der være flere faser med både borgerinddragelse og høringer, samt politiske behandlinger.

Du kan her se oversigten over planlægningsprocessen, som Byrådet vedtog 29. august 2023.

Bliver du hørt?

I forbindelse med planlægningen vil naboer, lokalområdet og andre borgere blive inddraget i processen, og det er også i denne periode, at man får mulighed for at komme med bemærkninger og evt. også kan klage over projektet.
Bor du i nærhed til et projekt, der er igangsat konkret planlægning for, så vil du modtage direkte henvendelse med information om høringer m.v.
Øvrige opfordres til at følge med på struer.dk, hvor alle høringer og politiske behandlinger vil være tilgængelige.