VE-Anlæg - Anlæg til vedvarende energi i Struer Kommune

Struer Kommune har modtaget en 12 projektforslag til opstilling af solcelleanlæg og vindmøller fordelt over hele kommunen.

Byrådets beslutning

Struer Byråd behandlede den 28 februar de indkomne projekter. 7 projekter blev udpeget til videre kvalificering, mens 6 afventer senere afklaring, hvilke projekter.
Byrådet har desuden besluttet, at der i det videre arbejde vil blive lagt vægt på disse fire elementer:

  • Lokal dialog og involvering
  • Lokalt medejerskab
  • Medvirken til lokalområdernes udvikling
  • Samspil med natur og landskab

Hvad sker der herefter

Frem til juni har de 7 opstilllere nu tid til at konkretisere og tilpasse deres projekter.

Det er vigtigt at understrege, at den politiske beslutning, der er truffet på byrådsmødet i februar, ikke er en endelig godkendelse af projekterne. Efterfølgende er der en proces, hvor projekterne tilpasses, inden planlægningen igangsættes.

Planlægning

Efter sommerferien beslutter byrådet, hvilke projekter man ønsker, at der skal laves planlægning for.
Nye solcelleanlæg og vindmøller kræver, at der laves lokalplaner og kommuneplantillæg, og der skal også udarbejdes en miljøvurdering af projekterne.

Bliver du hørt?

I forbindelse med planlægningen vil naboer og andre borgere blive inddraget i processen, og det er også i denne periode, at man får mulighed for at komme med bemærkninger og evt. også kan klage over projektet.

Du kan følge med i de politiske beslutninger omkring projekterne.

Under hvert udvalg kan du se dagsorden og referat. 

Projekterne behandles i følgende udvalg:

Teknik-, miljø- og klimaudvalget                           den 20. februar

Referat fra møde den 20. februar kan du læse her

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget      den 22. februar

Byrådet                                                                    den 28. februar

  

Du kan se alle projekterne her.

 

Du kan også læse nyheden om ansøgningerne her