Rotter

Rotter er et skadedyr, som er meget uønsket. Derfor skal vi hjælpe hinanden med at bekæmpe dem. Læs her hvordan du kan være med til at begrænse antallet af rotter.

 

Luk alle
Åben alle

Du kan og skal anmelde, hvis du ser en rotte. Det gør du herunder.

Når du har anmeldt, at du har set rotter, vil rottebekæmperen kontakte dig inden 5 hverdage, og I vil sammen lave en aftale om, hvornår rottebekæmperen kan komme ud til dig.

Hvis din anmeldelse handler om rotter i beboelse, er det særligt vigtigt med en hurtig indsats. Derfor kan du forvente at blive kontaktet indenfor 24 timer.

 • Når du indtaster adressen, er det vigtigt, at du vælger vejnavn og husnummer i den rullemenu, der fremkommer. Ellers kan systemet ikke finde adressen.
 • Skal du have hjælp til at anmelde dit rotteproblem kan du kontakte Den Digitale Hotline på telefonnr. 70 20 00 00.

Koster en anmeldelse noget?

At anmelde og bekæmpe rotter koster ikke noget, det er betalt via ejendomsskatten.

Husk det er din pligt at anmelde rotter eller tegn på rotter, ligesom du har pligt til at sikre og renholde din ejendom. Det er vigtigt, at du ikke har affald og skrammel liggende, for det kan trække rotter til.

Læs mere herunder.

De fleste rotter i Danmark er den brune rotte - også kaldet vandrerotten.
Rottens størrelse afhænger meget den for at spise. Den voksen rotte har en længde på 45 cm, hvor de 20 cm er hale, og vejer normalt omkring 200-250g. Hanner er større end hunner.

Et rottepar får normalt 4-12 unger i et kuld, afhængigt af hvor meget mad, der er tilrådighed. Rotter kan få op til 7 kuld om året, og da hunnen er kønsmoden efter ca. 3 måneder, kan flere af årets unger sagtens nå at formere sig samme år. Hunnen kan befrugtes umiddelbart efter hver fødsel, og derfor kan et rottepar under meget gunstige forhold blive til over 800 stk. på bare et enkelt år! I hvert fald teoretisk.

På grund af de milde vintre de seneste par år, er bestanden af rotter steget markant. Rotten er praktisk talt altædende, men spiser fortrinsvis kornprodukter. Den brune rotte spiser dagligt det, der svarer til 1/10 af dens kropsvægt.

Rotten er et skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner, særligt hvis de ikke opdages i tide.
Rotten bærer en flere forskellige sygdomme med sig, og nogle af disse kan være livstruende f. eks. Leptospirose også kaldet Weils sygdom.
Deres gnaven i f.eks. elledninger kan forårsage kortslutning og i værste fald brand.

Derfor skal rotter bekæmpes.

Luk alle
Åben alle

Har du mistanke om, at der kan være rotter i eller nær din bolig? Så vær opmærksom på de fire tegn på rotter:

1. Ekskrementer

Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Gnavere       Størrelse       Form

Husmus        ca.6 mm         Smallere/spidse ender

Skovmus      ca.10 mm       Tykkere/spidse ender

Rotter           ca.17 mm       Tykkere/stumpe klumper

2. Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

Hul mellem græskant og fliser med en diameter på to cm.Tre brosten mellem fliser er sunket ned, fordi belægningen er underminderet af rotter

3. Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved huller i jorden. der pludselig dukker op. Det kan være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold også øje med friske afgnavede træspåner.

4. Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter, men det kan også være en mus, lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af.

Lad kommunens skadedyrsbekæmper afgøre, hvem der er på færde.

 

Du kan som grundejer selv være med til at holde rotterne væk ved at begrænse de steder rotterne kan bo. Det gør du ved at holde rent og rottesikre f.eks. brønde og stikledninger. 
Læs mere herunder hvor bl.a. Miljøministeriet kommer med gode råd.

Hjælp, vi har fået rotter - hvad gør vi?

Undgå kloakrotter

Sådan bekæmper du mus og rotter uden gift

Fuglefodring uden rotter

Fodrer du for vildt – eller fodrer du rotter?

Smitterisiko fra rotter

 

Sådan undgår du rotter

Ryd gemmesteder

1. Brædder fjernes eller klodses op.
2. Jordbunker langs ydermure fjernes.
3. Tagplader fjernes eller klodses op.
4. Vegetation holdes en meter væk fra bygningen.

Luk smuthuller

5. Huller i sokler og murværk repareres med net og beton.
6. Døre og porte skal slutte tæt og skal altid holdes lukket.
7. Rørgennemføringer tætnes med net og beton.
8. Udmugningsanlæg sikres med en plade ved åbningen.
Fjern foder

9. Spildt foder fejes altid op.
10. Foder må ikke ligge frit tilgængeligt.

En ren og vedligeholdt ejendom er din bedste sikring mod rotteskader.

Læs mere i pjecen her

Det koster ikke noget at anmelde rotter, for det er betalt via ejendomsskatten, som du betaler to gange om året.

Det dækker:

 • Tilsyn og bekæmpelse
 • Lokalisering af rottetilholdet samt undersøgelse (røgtest)
 • Råd og vejledning om rotter, og hvordan du undgår rotter på din ejendom.

Hvis der opdages fejl og mangler under tilsynet eller i forbindelse med bekæmpelsen af rotter, er det ejeren, der skal betale for, at de bliver udbedret.

Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevare og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevare til mennesker, skal i perioden 1. oktober til 28. februar have tilsynsbesøg af kommunes rottefænger for at undersøge om der er rotter.

Ejeren bliver kontaktet inden tilsynet, og ejer eller en repræsentant for ejer skal være tilstede under tilsynet.

Hvorfor forebyggelse frem for gift?

Umiddelbart kunne man måske tænke at forebyggelse var mindre vigtigt, hvis man bare lagde rigeligt gidt ud, spredt over kommunene. Men gift har også sine ulemper, da det kan blive spist af de forkerte dyr, foruene området og rotterne kan blive resistente overfor gift.

Struer Kommune har fokus på en miljøbevist anvendelse af gift, for at reducere udbredelse af resistens og minimering af de miljømæssige konsekvenser. Det betyder ikke, at der ikke kan og vil blive brugt gift i rottebekæmpelsen, men at Struer Kommune arbejder på, at der kun bliver anvendt gift, når det er den bedste løsning. Det betyder blandt andet:

 • At tiden, hvor der bruges gift på den enkelte ejendom, minimeres.
 • At giften udlægges med forsigtighed for at undgå utilsigtede forgiftninger af andre dyr, rovfugle, ugler med mere.
 • At der kun anvendes den mængde gift, der er nødvendigt.
 • At skabe større opmærksomhed omkring den fælles opgave, som det er at forebygge rotteforekomst i hele kommunen.

Gift slår rotter ihjel, men rotterne kan leve flere dage med gift i kroppen inden de dør. I den tid kan de trænge ind i bygninger, sprede smitte, ødelægge inventar og æde foder.

Derfor er det vigtigt at fjerne gemmesteder, lukke smuthuller og holde fodret uden for rotters rækkevidde.

Død rotte sammen med to stykker rottegidt.

Rotter er et meget sky dyr og oftest lever de nede i kloakkerne i byerne.

Når de kommer op til overflades, kan de hurtigt forårsage store skader, som er kostbare at udbedre for dig som grundejer.

Derfor er det vigtigt, at du hurtigt anmelder rotter til kommunen.

Hvis du har fået konstateret rotter på din ejendom, anbefaler vi, at du deler den information med dine naboer, da de måske også kan være ramt eller blive berørt af rottetilholdet. Det er nemlig ved fælles koordineret indsats, at rottebekæmpelsen er mest effektiv.

Anmeld rotter herunder.

Du kan og skal anmelde, hvis du ser en rotte. Det gør du herunder.

Når du har anmeldt, at du har set rotter, vil rottebekæmperen kontakte dig inden 5 hverdage, og I vil sammen lave en aftale om, hvornår rottebekæmperen kan komme ud til dig.

Hvis din anmeldelse handler om rotter i beboelse, er det særligt vigtigt med en hurtig indsats. Derfor kan du forvente at blive kontaktet indenfor 24 timer.

 • Når du indtaster adressen, er det vigtigt, at du vælger vejnavn og husnummer i den rullemenu, der fremkommer. Ellers kan systemet ikke finde adressen.
 • Skal du have hjælp til at anmelde dit rotteproblem kan du kontakte Den Digitale Hotline på telefonnr. 70 20 00 00.

Koster en anmeldelse noget?

At anmelde og bekæmpe rotter koster ikke noget, det er betalt via ejendomsskatten.

Husk det er din pligt at anmelde rotter eller tegn på rotter, ligesom du har pligt til at sikre og renholde din ejendom. Det er vigtigt, at du ikke har affald og skrammel liggende, for det kan trække rotter til.

Læs mere herunder.

Hvordan undgår du rotter?

Der er flere ting, man kan gøre for at undgå rotter – flere kommuner er gået sammen om at lave 8 korte animationsfilm, der viser hvordan. Animationsfilmene giver konkrete råd om, hvordan man forebygger rotter, når man fodrer fugle og holder høns, og hvordan sikres kompostbeholder, så der undgås at skabe oplagte redesteder til rotter.

Filmene oplyser også om, hvordan borgere selv kan undersøge, om man har fået besøg af rotter og evt. tegn på kloakbrud, som også kan give rotter adgang til boligen.

Luk alle
Åben alle

Rotterne tager på landet

Rotter på loftet?

Fuglefoder eller rottefoder

Hønsehus eller rottebolig?

Kompost frem for rottefoder

Rotter i kloakken?

Rotterede?