Rotter

Rotter er et skadedyr, som er meget uønsket. Derfor skal vi hjælpe hinanden med at bekæmpe dem. Læs her hvordan du kan være med til at begrænse antallet af rotter.

Luk alle
Åben alle

Du kan og skal anmelde, hvis du ser en rotte. Det gør du herunder.

Når du har anmeldt, at du har set rotter, vil rottebekæmperen kontakte dig inden 5 hverdage, og I vil sammen lave en aftale om, hvornår rottebekæmperen kan komme ud til dig.

Hvis din anmeldelse handler om rotter i beboelse, er det særligt vigtigt med en hurtig indsats. Derfor kan du forvente at blive kontaktet indenfor 24 timer.

  • Når du indtaster adressen, er det vigtigt, at du vælger vejnavn og husnummer i den rullemenu, der fremkommer. Ellers kan systemet ikke finde adressen.
  • Skal du have hjælp til at anmelde dit rotteproblem kan du kontakte Den Digitale Hotline på telefonnr. 70 20 00 00.

Koster en anmeldelse noget?

At anmelde og bekæmpe rotter koster ikke noget, det er betalt via ejendomsskatten.

Husk det er din pligt at anmelde rotter eller tegn på rotter, ligesom du har pligt til at sikre og renholde din ejendom. Det er vigtigt, at du ikke har affald og skrammel liggende, for det kan trække rotter til.

Læs mere herunder.

Du kan som grundejer selv være med til at holde rotterne væk ved at begrænse de steder rotterne kan bo. Det gør du ved at holde rent og rottesikre f.eks. brønde og stikledninger. 
Læs mere herunder hvor bl.a. Miljøministeriet kommer med gode råd.

Hjælp, vi har fået rotter - hvad gør vi?

Sådan undgår du rotter – 10 staldtips

Undgå kloakrotter

Sådan bekæmper du mus og rotter uden gift

Fuglefodring uden rotter

Fodrer du for vildt – eller fodrer du rotter?

Smitterisiko fra rotter

 

Det koster ikke noget at anmelde rotter, for det er betalt via ejendomsskatten, som du betaler to gange om året.

Det dækker:

  • Tilsyn og bekæmpelse
  • Lokalisering af rottetilholdet samt undersøgelse (røgtest)
  • Råd og vejledning om rotter, og hvordan du undgår rotter på din ejendom.

Hvis der opdages fejl og mangler under tilsynet eller i forbindelse med bekæmpelsen af rotter, er det ejeren, der skal betale for, at de bliver udbedret.

Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevare og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevare til mennesker, skal i perioden 1. oktober til 28. februar have tilsynsbesøg af kommunes rottefænger for at undersøge om der er rotter.

Ejeren bliver kontaktet inden tilsynet, og ejer eller en repræsentant for ejer skal være tilstede under tilsynet.

Hvordan undgår du rotter?

Der er flere ting, man kan gøre for at undgå rotter – flere kommuner er gået sammen om at lave 8 korte animationsfilm, der viser hvordan. Animationsfilmene giver konkrete råd om, hvordan man forebygger rotter, når man fodrer fugle og holder høns, og hvordan sikres kompostbeholder, så der undgås at skabe oplagte redesteder til rotter.

Filmene oplyser også om, hvordan borgere selv kan undersøge, om man har fået besøg af rotter og evt. tegn på kloakbrud, som også kan give rotter adgang til boligen.

Luk alle
Åben alle

Rotterne tager på landet

Rotter på loftet?

Fuglefoder eller rottefoder

Hønsehus eller rottebolig?

Kompost frem for rottefoder

Rotter i kloakken?

Rotterede?