Høring af budgetforslag for 2024-2027 er i gang

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget besluttede onsdag d. 13. september 2023 at sende budgetforslag 2024-2027 til byrådets 1. behandling af budgettet.

Samtidig sendes budgetforslaget i høring i perioden 14. - 28. september 2023 hos bestyrelser i skoler og dagtilbud, handicap-, udsatte- og ældreråd, Hoved-MED og Center-MED, faglige organisationer og kontaktudvalget for lokalområder.

Se budgetforslag 2024-2027 her