Nørskovvej 7, 7790 Thyholm - Landzonetilladelse til shelter

Se tilladelsen her