Park Alle 241, Struer - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Dispensationen kan læses her