billede af Struer rådhus

Hegnssyn

Hvis du bor i Struer Kommune og har spørgsmål om hække og hegn i nærheden af skel, kan du kontakte hegnssynssekretær Lise Lundsager.

Du kan få information om hegnslovens regler, men ikke konkret vurdering af en sag.

I første omgang bør naboer selv prøve at lave aftale eller indgå forlig om det hegn, de er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan man bede om et hegnssyn. I Struer Kommune gøres det ved at kontakte hegnssynssekretæren, som så vil sende en blanket, hvor du kan anmode om hegnsyn.

Hegnsynet består af 3 medlemmer, som er udpeget af byrådet.

Det er et privatretligt tvistnævn, som arbejder uafhængigt af kommunen. Det betyder også, at kommunen ikke har nogen beføjelser overfor Hegnsynet, og derfor ikke kan blande sig i deres sager. Kommunens administration kan dog yde sekretariatshjælp til Hegnsynet, hvilket er tilfældet i Struer Kommune. Endvidere betyder uafhængigheden af kommunen, at Hegnsynet ikke hører under forvaltningslovens bestemmelser, men udelukkende er styret af bestemmelserne i retsplejeloven.

Hegnsynet kan derfor sammenlignes/sidestilles med et domsnævn og deres afgørelser med en dom.

Struer Kommunes hegnsyn består af:

  • Formand Per Jakobsen
  • Medlem Kaj Munkholm
  • Medlem Elin Hamborg

Har du spørgsmål, så kontakt

Teknisk drift og anlæg

Tlf: 96 84 84 82

Send mail: tda@struer.dk

 

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Find sikre mailadresser her