Veje

Har du spottet en skade på en vej?

Giv os et tip - huller, beplantning, vintertjeneste mv.

Luk alle
Åben alle

Struer Kommune har ansvar for at vedligeholde 430 km kommunale veje og cirka 80 km stier.

Holstebrovej/Oddesundvej/hovedvejen og Lemvigvej er statsveje. Hvis der er problemer på de veje, skal du rette henvendelse til Vejdirektoratet.

Hvis du oplever en pludselig opstået vejskade, kan du ringe til Teknisk Drift og Anlæg eller du kan give os et tip.

Skaderne kan være huller i kørebanen eller på cykelstien, eller fortovsfliser, der vipper og er til fare for gående. Vi vil også gerne modtage besked om fejl eller mangler på trafiksignaler, skilte, affaldskurve, bænke m.v. Udenfor kommunens åbningstid, kan du kontakte Falck på telefon 70 10 20 30.

Oplever du fejl på gadelys/trafiksignaler skal du rettes henvendelser til Struer Energi (https://www.struerenergi.dk/selvbetjening/giv-os-et-praj)

Grundejerne står selv for at vedligeholde private fælles veje.

Hvis der er uenighed om vedligeholdelse eller istandsættelse af vejen, kan boligejere ved private fælles veje bede kommunen om at holde vejsyn.

Kommunen kan også tage stilling til fordeling af udgifterne.

Alle, der graver i eller ved offentlige og private fælles veje, skal have en gravetilladelse.

Log ind på virk.dk og søg på “gravearbejde”, vælg derefter Struer Kommune.

På statsvejene skal gravetilladelser også søges på virk.dk

Vagtordning

Struer Kommune har en vintervagtordning fra 1. november og til 31. marts. Vagten sørger for der bliver saltet og sneryddet efter de vedtagne regler.
Vil du have kontakt til vagten, kan du indenfor normal arbejdstid ringe til Struer Kommune. Udenfor normal arbejdstid kan Politiet kontaktes på 114.

Saltning/snerydning - hvem gør hvad

Vintervejret kan give problemer på veje og stier. Her kan du læse om Struer Kommunes snerydning og glatførebekæmpelse. Du kan også læse om, hvad du som grundejer kan hjælpe med.

Se Struer Kommune regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Kort over veje, stier og pladser

Det tager kommunen sig af

Struer Kommune har ansvar for, at 430 km kommunale veje og cirka 80 km kommunale stier er farbare, når det er vinter.

Vi prioriterer indsatsen sådan her:

  • De største veje (det rutenummererede vejnet) bliver præventivt saltet og sneryddet, når der er faldet 5 cm sne. Du skal være opmærksom på, at det godt kan være glat, selvom der saltes præventivt
  • De veje og stier, som har afgørende betydning for trafikken, saltes hvis de er glatte af rimfrost eller isslag og ellers rydder vi dem først, når der er faldet 10 cm sne på vejene og 5 cm sne på stierne
  • Til sidst tager vi de øvrige offentlige veje, som har mindre betydning for trafikken, som f.eks. boligveje. Disse veje salter vi kun ved isslag og snerydder først, når der er faldet over 20 cm sne på én gang

 Snevolde

Når kommunen rydder sne vil der af og til blive efterladt en snevold foran indkørsler. Vi kan ikke tilbyde at fjerne snevoldene. Det er op til grundejerne selv at gøre det.

Snevolde langs vejsiderne vil kun blive fjernet, når det er absolut påkrævet. Det kan f.eks. være når sneen hindrer, at trafikanter kan orientere sig i vejkryds og lignende.  

Det skal grundejerne gøre

Som grundejer har du ansvar for, at der er sikker adgang både foran og til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejder, gæster osv.

Dine opgaver er forskellige, alt efter om din ejendom ligger ud til offentlig eller privat fællesvej.

Ved offentlig vej

Som grundejer skal du:

  • rydde sne på dit fortov umiddelbart efter snefald og
  • gruse eller salte dit fortov, når der er glat.

Ved privat fællesvej

Som grundejer skal du:

  • rydde sne på hele vej- og stiarealet, det vil sige kørebane, fortov og sti, umiddelbart efter snefald og
  • gruse eller salte på hele vej- og stiarealet, det vil sige kørebane, fortov og sti, når der er glat.

Erstatning

Hvis du ikke rydder sne og gruser, som du skal, kan du risikere at skulle betale erstatning, hvis en person kommer til skade udfor din ejendom. Du kan også få en bøde, hvis du ikke rydder sne og gruser.

Er du i tvivl om pligten til snerydning, og om en vej er dit eller kommunens ansvarsområde er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål, så kontakt

Teknisk drift og anlæg

Tlf: 96 84 84 82

Send mail: tda@struer.dk

 

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Find sikre mailadresser her