Kørsel til læge/speciallæge

For at komme med i kørselsordningen skal du :

  • Være pensionist
  • Være gruppe 1 sikret
  • Af helbredsmæssige årsager ikke være i stand til, at klare transporten med egen bil eller  benytte kollektive transportmidler.

Du skal være så dårligt gående at du ikke kan komme op i en bus. Du kan ikke få kørsel, fordi der ikke går en bus i nærheden af din bopæl.

Du kan blive kørt til:

  • Praktiserende læge og speciallæge som har konsultation nærmest din bopæl
  • Ved diagnosekørsel kontaktes kørselskontoret Regionshospitalet Holstebro

Kørsel til egen praktiserende læge
Terndrup Taxa og Turistkørsel tlf. 51 22 56 25

Kørsel til speciallæge
Borgerservice tlf. 96 84 84 93

Kørsel til sygehus
Kørselskontoret Holstebro tlf. 70 23 62 48

Ordningen omfatter ikke:

  • Tandlæge
  • Fodterapeut
  • Fysioterapi
  • Kiropraktor og lignende

Ansøgning kan rekvireres ved henvendelse til Borgerservice

Har du spørgsmål, så kontakt