Solceller på terræn

Hvis du vil sætte solfangere eller solcelleanlæg op på stativer på terræn (direkte på jorden), skal du tage hensyn til naboer og have respekt for landskabet omkring dig.

Hvis du vil sætte solceller op på et stativ på terræn skal du altid søge om byggetilladelse.

Du skal være opmærksom på afstand til skel og andre byggetekniske regler.

Læs mere om byggetilladelse her

Lokalplaner

Hvis du bor i byen eller i et sommerhusområde, kan du være omfattet af en lokalplan. En lokalplan kan sætte rammer for, om det er muligt at opsætte solceller eller ej.

Læs mere om lokalplaner her

Landzonetilladelse

Hvis du bor udenfor byen og udenfor et sommerhusområde skal du også søge om landzonetilladelse til solfangere/solceller opsat på stativ på terræn. Du skal så vidt muligt placere anlægget i tilknytning til eksisterende bebyggelse eller indenfor bestående haveanlæg. 

Læs mere om landzonetilladelse her

Du skal være opmærksom på, at der er krav om, at du skal få anlægget tinglyst ved opsættelse. Der skal tinglyses en deklaration om, at anlægget skal fjernes senest et år efter, at det er taget ud af drift. Det skal sikre, at der ikke i løbet af årene kommer til at stå gamle, forfaldne anlæg spredt rundt i vores landskab.

Solnedgang ved Oddesund

Har du spørgsmål, så kontakt