Hvad er der sket hidtil?

I efteråret 2022 efterspurgte kommunen ideer og forslag til solcelle- og vindmølleprojekter. Det har resulteret i 12 forslag: 5 solcelleprojekter, 4 vindmølleprojekter og 3 hybridprojekter, hvor solceller og vindmøller indgår i samme projekt.

Struer Byråd behandlede den 28. februar de indkomne projekter. 7 projekter blev udpeget til videre kvalificering, mens de resterende afventer en senere afklaring.
Byrådet har desuden besluttet, at der i det videre arbejde vil blive lagt vægt på disse fire elementer:

  • Lokal dialog og involvering
  • Lokalt medejerskab
  • Medvirken til lokalområdernes udvikling
  • Samspil med natur og landskab

Frem til juni 2023 har de 7 projekter haft tid til at konkretisere og tilpasse deres projekt ud fra byrådets fire elementer og administrationens bemærkninger. 1 af projekterne har trukket deres ansøgning tilbage til en eventuel senere proces. Administrationen har derfor modtaget 6 reviderede projektforslag.

I august 2023 er de 6 projekter blevet politisk behandlet, hvor Byrådet blandt andet besluttede hvilke af de 6 projekter, der skal igangsættes planlægning for.

Byrådets beslutning i august 2023

Struer Byråd behandlede den 29. august 2023 de 6 kvalificerede projekter.

Byrådet har besluttet at igangsætte planlægning for 2 solcelleprojekter. De øvrige 4 projekter afventer yderligere dialog og kvalificering.