To nye solcelleprojekter sættes igang

På byrådsmødet den 29. august 2023 besluttede Byrådet at arbejde videre med to konkrete projekter med "grøn" energi, såkaldte VE-projekter.
Det drejer sig om to solcelleprojekter ved hhv. Holmevej og Sønder Hjerm.

Beslutningen betyder, at man nu starter på at udarbejde et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for hvert område, som præcist beskriver områderne og sætter rammerne for, hvordan der må bygges. Der bliver også lavet miljørapporter, som klarlægger, hvordan solcelleprojekterne påvirker miljøet.
Borgerne bliver naturligvis også inddraget i processen. Det sker blandt andet gennem høringer. 

Liste med 12 projektforslag

De to projekter er udvalgt fra en bruttoliste på i alt 12 projektforslag til opstilling af solcelleanlæg og vindmøller fordelt over hele kommunen, som der kom ansøgninger om i efteråret 2022.

Siden da har kommunens medarbejdere arbejdet på at få konkretiseret og kvalificeret forslagene. På Byrådsmødet i februar 2023 blev de tolv projekter reduceret til syv.

Efter Byrådsmødet i august er det så to konkrete projekter ved Holmevej og Sønder Hjerm, der nu arbejdes videre med.
De øvrige energiprojekter er sat på hold i første omgang. De afventer en yderligere kvalificering.

Hele beslutningen fremgår af referatet fra Byrådsmødet i august

Læs mere om de konkrete projekter og det generelle arbejde med vedvarende energi i Struer Kommune

Informationsmøde om grønne energiprojekter

Kommunen inviterer alle interesserede til informationsmøde om energiprojekter tirsdag 26. september 2023, kl. 18.30 – 20.00 i Folkets Hus i Struer. Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op