Ændringer i husdyrbrug skal anmeldes

Etablerede husdyrbrug kan ofte nøjes med at anmelde mindre justeringer i drift og anlæg i stedet for at skulle søge om en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse.

Hvis du har et etableret husdyrbrug og skal lave mindre ændringer, kan du i nedenstående tilfælde nøjes med at anmelde dem. Det kan være mindre ændringer af bygninger eller andre anlæg eller det kan være justeringer i husdyrholdet eller afprøvning af ny teknologi.

Anmeldeordningen omfatter følgende:

  • Etablering, udvidelse eller ændring af visse typer af driftsbygninger (som for eksempel halmlade, maskinhus, kornlager, malkerum m.v.)
  • Etablering, udvidelse eller ændring af ensilagepladser/siloer
  • Etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft.
  • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning.
  • Hobbydyr på stald
  • Skift i dyretype
  • Skift miljøteknologi, f.eks. luftrensning eller gyllekøling
  • Afprøvning af ny miljøteknologi
  • Produktionstilpasning (malkekøer)

Du skal indsende en anmeldelse fra hjemmesiden husdyrgodkendelse.dk. Anmeldelsen skal indsendes, inden du laver ændringer og du må ikke lave ændringerne, før du har fået svar fra kommunen.

Her finder du husdyrgodkendelse.dk

Vær opmærksom på, at der er forudsætninger i den enkelte anmeldeordning, der alle skal være opfyldt, for at du kan bruge den.

Er du i tvivl, er det en god idé at kontakte din landbrugskonsulent for rådgivning.

Senest opdateret 18-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail